İncitme Gel Dervişleri

İncitme gel dervişleri

Orhan Gâzi girdiği illerde; garipleri, dervişleri arar sorardı.

Devletin manevî liderlerinden Geyikli Baba ile arasında geçen bir hadise onun, devrindeki alim ve şeyhlere olan saygı ve sadakatini göstermesi açısından mühimdir.

Nitekim inegöl yöresinde, Keşiş dağı aralığında hayli derviş bulunduğunu işitti. Oradaki baba dostu Turgut Alp’e haber saldı. Turgut Alp ihtiyarlamı ştı. Bir adam yolladı. Adam dedi ki:

“Turgut Alp’in selamı bakidir… Bizim yörede, bir garip derviş vardır. Dağda, belde dolaşır. Kurtla, geyikle söyleşir. Mübarek bir kişidir…”

Orhan Gâzi:

“Acep kimin talebesi, kendisinden sorun”, dedi. Sordular:

“Hacı ilyas talebesiyim. Seyyid Vefa tarikiyim”, diye cevap verdi.

Yine Orhan Gâzi:

“Varın. incitmeden dervişi getirin”, diye emretti.

Vardılar, davet ettiler.

Kabul etmedi ve:

“Sakın Orhan’ım da buraya gelmesin”, diye haber iletti.

– Niçin gelmez ve bizi, yanına varmaya niçin bırakmaz?

Hazret cevap saldı ki:

“Dervişler, göz ehli olur. Gözetirler… Vakti dolunca gelirler ki; duaları makbul ola.”

Orhan Gâzi boyun büktü. Babasının vasiyetleri icabı derviş kalbi kırmadı. Beklemeye başladı.

Nice gün sonra Derviş, bir kavak ağacı kökledi. Omzuna vurdu. Bursa hisarına vardı. Saray avlusuna, kavağı dikmeye çabaladı. Orhan Gâzi’ye haber verdiler.

O Derviş geldi. Durum böyle böyle!

Orhan Gâzi sevinçle avluya çıktı. Gördü ki, ağacı dikmiş!

“Bu, bizim uğurumuzdur. Durdukça, dervişlerin duası erişir”, dedi. Dualar etti.

Sonra geri döndü. Kendi dağına gitti.

Orhan Gâzi dahi, dervişin ardına düştü. Dağda, onunla konuşmak diledi.

“Derviş Koca… Şu inegöl yöresin, tümüyle senin olsun”, dedi.

O cevap verdi:

– Mülk Allah’ındır. Sen, onu ehline ver.

– Ehli kimlerdir?

– Hak teâlâ, dünya mülkünü senin gibi hanlara ısmarladı. Sen de onu, iş ehline ısmarla ki; Allah’ın kulları birbirleriyle işlerini göreler.

Orhan Gâzi çokça rica etti:

– Ne olur! Hiç olmazsa arkadaşların için, bir nesne kabul et!..

O da:

– Peki, kalbin kırılmasın! Şu tepecikten berisi, Dervişlerin avlusu olsun, dedi. Orhan Gâzi ziyade sevindi. Dua alıp, yerine döndü. Vakit erişince o dervişin üzerine kubbe örttü. Bir de mescit yaptı. Şimdilerde onarılıp, beş vakit dua ederler. Oraya Geyikli Baba, derler. Babasının ihlas ve iradesini, ağabeyinin rızasını ve dervişlerin duasını alan Orhan Gâzi bir büyük devlet ve medeniyetin kökleşmesini sağlamıştır. Devleti adeta Geyikli Baba’nın diktiği çınarla sembolleşmiştir.

Print Friendly, PDF & Email

Bir cevap yazın

E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.