Koronavirüs 700 Yıl Önce De Wuhan’da Çıkmıştı – 31.01.2020

Video Altyazı Metni

1
00:00:07,100 –> 00:00:12,460
Yeni ilaç bulduk diyor tabibler,
Lokman gibi deva bilse ne fayda

2
00:00:12,860 –> 00:00:18,320
Son nefeste söylemezse bu diller
Bülbül gibi dilin olsa ne fayda.

3
00:00:18,880 –> 00:00:21,460
Sevgili dostlar hepiniz muhabbetle selamlıyorum.

4
00:00:21,920 –> 00:00:25,920
Evet yeni hastalıklar çıkıyor, yeni ilaçlar çıkıyor,

5
00:00:26,420 –> 00:00:30,220
dünya bu şekilde deveran ediyor
ama ölüm değişmiyor.

6
00:00:30,700 –> 00:00:37,700
Yeni hastalık yeni ilaç. Şimdi de neden bahsediyoruz? Yeni bir koronavirüsünden bahsediyoruz. Yeni tip.

7
00:00:37,900 –> 00:00:43,500
Yeni tip çıktı, dünya yeniden teyakkuza
geçirildi. Şimdi de bunu konuşuyoruz.

8
00:00:43,860 –> 00:00:52,360
Çin’in Wuhan eyaletinde ortaya çıkan bu virüs dolayısıyla Çin’de şehirler şu anda karantina altına alınıyor.

9
00:00:52,640 –> 00:00:55,360
Ve dünya da teyakkuza geçiriliyor.

10
00:00:55,580 –> 00:01:01,820
Ben bunları okurken aklıma da daha önce okumuş olduğum

11
00:01:02,040 –> 00:01:05,440
İbni Battuta’nın seyahatnamesinde böyle bir bulaşıcı hastalık olayını hatırladım.

12
00:01:05,800 –> 00:01:09,980
İbni Battuta bunları geniş bir şekilde anlatıyordu.

13
00:01:10,580 –> 00:01:17,720
Aslında çok çarpıcı bir gerçek o günde o bulaşıcı hastalık ki buna kara ölüm deniliyordu,

14
00:01:18,120 –> 00:01:23,040
kara ölüm deniliyordu, Çin’in Wuhan eyaletinde, şehrinde çıkmıştı.

15
00:01:23,440 –> 00:01:27,940
Son derece çarpıcı bir durum. Yani burayı biraz düşünmek lazım. Neden?

16
00:01:28,300 –> 00:01:35,180
Wuhan şehrinde hep bu hastalıklar çıkıyor, bulaşıcı hastalıklar dünyaya yayılıyor.

17
00:01:35,680 –> 00:01:42,700
Bu kara ölüm denilen veba hem de öylesine dünyayı mahvetti ki, sevgili dostlar

18
00:01:43,040 –> 00:01:45,820
bu hastalıktan Avrupa’nın tam yarısı öldü.

19
00:01:46,440 –> 00:01:55,520
İstanbul yoluyla 1387’de İstanbul’a, İstanbul’dan Avrupa’ya geçti ve Avrupa’nın yarısını kırdı.

20
00:01:56,320 –> 00:02:02,880
Dünyanın 1/3’ü ki o zaman nüfus 450 milyon olarak ifade ediliyor.

21
00:02:03,120 –> 00:02:05,100
150 milyon insan öldü.

22
00:02:05,700 –> 00:02:10,840
Son derece çarpıcı bir gerçektir bu.
Son derece önemlidir.

23
00:02:11,260 –> 00:02:21,500
Bakın Wuhan’da çıkmış, Asya, İstanbul, Avrupa’ya sıçramış
ve 1/3 ölüme sebep olmuştur.

24
00:02:21,960 –> 00:02:30,000
Şimdi hastalık konusunun burada işte neden çıktığını düşündüğümüzde bugün de çıkıyor evvelce de çıktı.

25
00:02:30,300 –> 00:02:37,000
Neredeyse 3-5 senede bir buradan yeni tip bir bulaşıcı hastalık dünyaya yayılıyor.

26
00:02:37,360 –> 00:02:43,200
Ve bakıyoruz orada
işte yılan, çıyan, yarasa her türlü

27
00:02:43,460 –> 00:02:50,280
böyle bütün hastalık taşıyıcı, bulaşıcı hastalık taşıyıcı, virüs taşıyıcı özellikte ki

28
00:02:50,540 –> 00:02:52,720
hayvanların yenildiğini görmekteyiz.

29
00:02:53,120 –> 00:02:58,120
Bunlardan çıkar mı? Evet bunlardan çıkabilir bunu bir yere koyalım.

30
00:02:58,380 –> 00:03:04,500
Çünkü domuzun da biz biliyoruz mesela yasak olmasında ki bir sağlık hikmetinin de

31
00:03:04,740 –> 00:03:09,140
onun insan için bulaşıcı
virüsler taşıdığını, bunu bilmekteyiz.

32
00:03:09,220 –> 00:03:15,360
Etinin sıhhat bakımından insana zararlı
olduğunu bilmekteyiz. Evet Cenab-ı hak haram kıldı,

33
00:03:15,600 –> 00:03:18,400
bir de bunun hikmet taraflarını bilmekteyiz.

34
00:03:18,640 –> 00:03:20,500
Müslüman neye bakar burada?

35
00:03:20,660 –> 00:03:25,800
Müslüman tedbirini alır. Yani hastalık
karşısında tedbir düşünür.

36
00:03:26,040 –> 00:03:32,140
Bu birinci hususiyettir. İkincisi hasta olmamanın önceden çarelerini düşünür.

37
00:03:32,500 –> 00:03:35,600
Aslında işte islamiyyet bu bakımdan çok önemlidir.

38
00:03:35,820 –> 00:03:41,300
Peygamber efendimiz “aleyhisselam” karantina usulünü taa Tebük Seferi’nde ortaya koymuştu.

39
00:03:41,700 –> 00:03:51,680
Şimdi Peygamber efendimiz 623’te 630’da bunları yaparken, karantina usullerini bilirken,

40
00:03:52,200 –> 00:03:57,380
bakın o kara ölüm dediğimiz hastalık Avrupa’yı kırarken ne oluyordu.

41
00:03:58,120 –> 00:04:01,160
Bazı mukayeseleri (karşılaştırmaları) yaparken çok iyi bilmek lazım.

42
00:04:01,380 –> 00:04:06,480
Bizim neyi terk edip neyi almakta
olduğumuzu iyi görmemiz lazım.

43
00:04:07,340 –> 00:04:11,760
Avrupa’nın yarısı kırıldı dedik. İnsanlar ne düşündü o zaman?

44
00:04:12,360 –> 00:04:20,080
Din adamları ne düşündü? Dediler ki: Doktorlar su kuyularını zehirliyor ve bizi öldürüyorlar.

45
00:04:20,400 –> 00:04:23,120
Doktorları diri diri yaktıkları dönemdi.

46
00:04:23,360 –> 00:04:25,780
Evet bunlar kaynaklarda
anlatılıyor işte.

47
00:04:26,080 –> 00:04:32,920
Avrupa’da doktorlar diri diri yakılırken, suları zehirledi ve bizi öldürüyor, hastalığın ne olduğunu,

48
00:04:33,200 –> 00:04:40,880
bulaşıcı hastalıkların ne olduğunu bilmedikleri bir zamanın tam olarak 500-600 sene evvelinde

49
00:04:41,100 –> 00:04:43,940
Peygamber efendimiz karantina usulünü koymuştu.

50
00:04:44,460 –> 00:04:50,020
Tebük Seferi’nde bir şehirde veba olduğu zaman oradakilerin dışarı çıkarılmamasını,

51
00:04:50,240 –> 00:04:54,060
dışarıdakilerin de oraya girmemesini söylemişlerdi.

52
00:04:54,320 –> 00:04:57,400
Evet ölüm içeridekilere mutlaka gelecek değil.

53
00:04:57,700 –> 00:05:02,560
Ama dışarıya, başka coğrafyalara bu hastalık taşınmasın.

54
00:05:02,720 –> 00:05:06,560
Orada dursun. Orada da bunların tedbirleri var, doktorları var.

55
00:05:06,660 –> 00:05:10,900
Alıyorlar, kendi içinde de karantinayı,
hastaneyi kuruyorlar.

56
00:05:11,100 –> 00:05:17,840
Yine Peygamber efendimiz bakınız ilk defa Hendek Savaşı sırasında sıhhiye çadırı kurdurmuştu.

57
00:05:18,100 –> 00:05:23,060
Ayrı bir bölüm olarak tedavi edici çadırlar kurdurmuştu, tedbirleri aldırmıştı.

58
00:05:23,400 –> 00:05:28,740
Çünkü ordu içerisinde en fazla bulaşıcı hastalık bir anda ordu içinde yayılır.

59
00:05:29,320 –> 00:05:30,880
Toplu bir mekanda yaşıyorlar,

60
00:05:31,180 –> 00:05:38,960
yaralılar oluyor, ölümler oluyor, ortaya
hastalıklar çıkabilir, temizlemesi güçtür.

61
00:05:39,220 –> 00:05:43,880
Onun için peygamber efendimiz daha Hendek
Savaşı’nda iken bu tedbiri almıştı.

62
00:05:44,300 –> 00:05:47,760
Ben nice nice orduların daha savaşmadan
yok olduğunu bilirim.

63
00:05:48,260 –> 00:05:56,680
Savaşmadan. Çünkü bulaşıcı hastalık öyle bir kırıyor ki savaşa girmeden ölüyorlar. Bunları çok görüyoruz.

64
00:05:56,980 –> 00:06:03,220
Bazen ordular günlerde şehre sokulmuyorlar. Temizlik yaptırıyorlar, elbiseleri yakılıyor, yeni elbiseler

65
00:06:03,500 –> 00:06:06,060
veriliyor, temizleniyorlar ve şehre öyle giriyorlar.

66
00:06:06,540 –> 00:06:10,600
Bu tip hadiseleri iyi biliriz. Yani bunlar tedbirlerdir.

67
00:06:10,900 –> 00:06:13,480
Nitekim Hazreti Ömer efendimiz Şam’a giderken

68
00:06:13,880 –> 00:06:16,800
orada veba olduğunu duyunca geri dönüyor.

69
00:06:17,100 –> 00:06:23,700
Allah’ın kaderinden mi kaçıyorsun diyorlar. Allah’ın kaderinden yine Allah’ın kaderine kaçıyorum diyor.

70
00:06:23,920 –> 00:06:29,520
Yani kaçtığım yerde ölüm yok değil.
Orada da ölüm var. Ama burada tedbir var.

71
00:06:29,700 –> 00:06:33,140
Burada bir hastalık var, burada bulaşıcı
bir hastalık var.

72
00:06:33,360 –> 00:06:36,100
Müslüman tedbir alır ve almalıdır.

73
00:06:36,200 –> 00:06:41,520
Bize bunu dinimiz ifade ediyor.
Nitekim Osmanlılar da bulaşıcı hastalık göremiyoruz.

74
00:06:42,480 –> 00:06:48,800
Müslüman Türkler de Müslüman
memleketler de bulaşıcı hastalıklara çok az rastlanıyor.

75
00:06:49,180 –> 00:06:53,440
Neden? Çünkü dinimiz hasta
olmamayı öğretiyor. Temizlik.

76
00:06:53,880 –> 00:06:57,500
Bu bulaşıcı hastalıklar için şimdi ne diyorlar insanlara?

77
00:06:57,700 –> 00:07:02,380
İşte kendiniz temiz tutun, elinizi mutlaka yıkayın, yıkanın, temizlenin.

78
00:07:02,580 –> 00:07:09,020
Yani işte hastalığın nereden bize geçebileceğinin net ifadesi. Temizlik.

79
00:07:09,240 –> 00:07:12,200
Peki imanın şartı temizlik buyurmadı mı dinimiz.

80
00:07:12,760 –> 00:07:15,000
Yani imanın şartı temizlikten geçiyor.

81
00:07:15,320 –> 00:07:18,680
Namaz kılmadan önce abdest alıyorsun, gusül abdesti alıyorsun.

82
00:07:19,000 –> 00:07:21,520
Bakın bunların hepsi bir temizlik yönüdür.

83
00:07:21,960 –> 00:07:26,460
Ama günümüzde bir yön daha var. Bunu da asla yabana atmayalım.

84
00:07:26,680 –> 00:07:30,880
Son 20 yılda bakıyoruz.
Sars virüsü çıktı dünya ayaklandı.

85
00:07:31,120 –> 00:07:32,920
Dünyayı ayaklandırdılar.

86
00:07:33,200 –> 00:07:37,880
Bütün dünyaya aşılar sattılar kaç kişi öldü? 800 kişi.

87
00:07:38,280 –> 00:07:42,560
Mers virüsü çıktı. Dünyayı ayaklandırdılar. Yine bir yıl.

88
00:07:42,820 –> 00:07:48,440
Dünyaya yayılıyor, şurada görüldü, burada görüldü, Asya’da, İngiltere’de, Amerika’da, Türkiye’de.

89
00:07:49,040 –> 00:07:54,040
Bütün aşılarını sattılar ve kaç kişi öldü? 300 kişi.

90
00:07:54,300 –> 00:07:56,740
Domuz gribini düşünün daha çok geçmedi.

91
00:07:57,160 –> 00:08:02,680
Bizde neredeyse domuz gribi aşısı olmayan kalmadı. Sattılar aşılarını.

92
00:08:03,080 –> 00:08:11,440
Kaç kişi öldü? Sayın bakalım.
Peki Suriye’de kaç kişi öldü? Irak’ta kaç kişi öldü?

93
00:08:11,720 –> 00:08:16,500
Çin’de ki zulümleri düşünün.
Çin’de Müslümanlar üzerindeki zulümleri düşünün.

94
00:08:17,100 –> 00:08:24,920
Avrupa’nın Amerika’nın Irak’ta, İran’da sebep olduğu 100 binlerce 100 binlerle sayılan artık,

95
00:08:25,040 –> 00:08:27,440
Milyonlara varan ölümleri düşünün.

96
00:08:27,680 –> 00:08:31,160
Milyonlarca insanın yerlerinden edildiğini düşünün.

97
00:08:31,360 –> 00:08:34,120
Dünya ayaklanmıyor. Bunlar ölmüyor mu?

98
00:08:34,780 –> 00:08:39,620
Bunları başka bir yere mi alıp götürüyorlar?
Bunlar bu dünyadan ayrılmıyor mu?

99
00:08:39,760 –> 00:08:46,360
Ölüm bunlar için değil mi? Niye unutturuyorlar?
Neden bu zulüm? Başka bir şey mi yapıyorlar?

100
00:08:46,480 –> 00:08:51,840
Aslında sevgili dostlar iki şey yapıyorlar.
Bunu da asla unutmayalım.

101
00:08:52,040 –> 00:08:56,660
Bugün dünyada 1- Silah sanayi, 2- İlaç sanayi.

102
00:08:57,140 –> 00:09:00,320
Bu ikisi çok önemli. Bu ikisinden

103
00:09:00,560 –> 00:09:04,780
biriyle Müslümanları kesiyorlar, biçiyorlar, öldürüyorlar, silahlarını satıyorlar.

104
00:09:05,260 –> 00:09:10,640
Silahı Müslümana satıyorlar, Müslümanı kırdırıyorlar. Müslümanları birbirlerine düşürüyorlar.

105
00:09:11,040 –> 00:09:15,620
Paralarını alıyorlar. Suudi Arabistan’la
yapılan silah anlaşmalarını düşünün.

106
00:09:16,040 –> 00:09:18,800
Mısır’la yapılan silah anlaşmalarını düşünün.

107
00:09:19,140 –> 00:09:23,480
Zamanında Irak’a satılan silahları, İran’a satılan silahları düşünün.

108
00:09:23,780 –> 00:09:30,940
İran-Irak Savaşı’nın 8 yıl devam ettiğini, bunların silah sattığını, ölenin Müslüman olduğunu düşünün.

109
00:09:31,200 –> 00:09:35,340
Libya’da ki hâl-i pür melâli düşünün.
Düşünelim.

110
00:09:35,580 –> 00:09:41,640
İkinci bir taraf bütün dünyayı ilgilendiren. Bütün dünyanın parasını alan ilaç sanayi.

111
00:09:41,920 –> 00:09:50,420
Aşısını çıkartıyor, aşısı bulunuyor, virüsü dünyaya yaymaya başlıyor, dünyayı ayaklandırıyor,

112
00:09:50,680 –> 00:09:56,720
bütün aşılarını satıyor ölen 300 kişi 500
kişi. Dünya korkuyor. Ölümden korkma.

113
00:09:57,200 –> 00:10:00,340
Ölümden sonra başına gelecekleri bilmemekten kork.

114
00:10:00,980 –> 00:10:05,560
Ölümün gelmemesi. 1- Tedbirini bil. İslâma uy.

115
00:10:06,080 –> 00:10:10,780
Tedbirini öğren. Tedbirini al. Tedavi yolunu al. Buna hiç kimse bir şey demez.

116
00:10:10,940 –> 00:10:16,960
Ama artık Avrupa’nın da bu iki yüzlü, bu parayı insanın önüne geçiren,

117
00:10:17,320 –> 00:10:24,420
yeter ki cebinde para olsun, yeter ki dünya
onun olsun. Senin hayvan kadar değerin olmadığını,

118
00:10:24,560 –> 00:10:28,400
hiçbir değerin olmadığını, insan diye görmediğini de gör.

119
00:10:28,680 –> 00:10:32,980
Bunları bilelim. Bu oyunları da bence çok iyi süzelim.

120
00:10:33,200 –> 00:10:38,780
Çin’in ötede Müslümanlara vermediği zulüm yok. Göstermediği zulüm yok.

121
00:10:39,080 –> 00:10:45,460
Müslümanın zerre kadar değeri yok. Eğer Hak’tan gerçekten geldiyse

122
00:10:45,660 –> 00:10:48,420
bu da böyle bir darbedir. Kendi
çıkarmadıysa.

123
00:10:48,640 –> 00:10:51,640
Bu da bir darbedir. Onu da öyle görürüm açıkçası.

124
00:10:51,800 –> 00:10:55,600
Yani zulmedersen bir yerden de çekersin, bir yerden de görürsün.

125
00:10:55,860 –> 00:11:00,200
Biz tedbirimizi alalım, düşünelim. Ama bütün bunları iyi bilelim.

126
00:11:00,500 –> 00:11:11,160
Çünkü bu adamlar da acıma diye, merhamet diye, insanlık diye, sevgi diye, insan diye bir değer söz konusu değil.

127
00:11:11,480 –> 00:11:18,060
Para için her şeyi yapabileceklerini,
dünyalık için bütün bir milleti mahvedebileceklerini,

128
00:11:18,340 –> 00:11:20,540
biz iyi görelim, iyi bilelim.

129
00:11:20,840 –> 00:11:26,320
Dinimizi yaşayalım, huzurlu olalım. Çünkü onu yaşayan, ölüm dedim ya,

130
00:11:26,640 –> 00:11:31,900
ne kadar ilaç bulursan, ne kadar
tedavi usulleri bulursan bul.

131
00:11:32,980 –> 00:11:34,260
Ölüm kaçınılmaz.

132
00:11:34,480 –> 00:11:42,620
Bu durumda biz öldükten sonra başımıza gelecekleri asıl olarak her zaman düşünelim, ondan ayrılmayalım.

133
00:11:42,940 –> 00:11:47,640
Sevgili dostlar Cenab-ı Hak bu şekilde düşünenlere yani

134
00:11:47,940 –> 00:11:50,780
zulüm yoluna sapanlara fırsat vermesin.

135
00:11:50,900 –> 00:11:55,620
Bizleri de her zaman mazlumun yanında eylesin. Muhabbetlerimle sevgili dostlar.

Print Friendly, PDF & Email

1 yorum

  • Ali Değirmenci on 26 Ağustos 2021 at 03:23
  • Cevapla

  gumusbucagi1973ad@gmail.com
  Ahmet simsirgil hocamız in gizli odadan bahsettiği
  Atatürk ün kayıtlarına ulaşmakta güçlük cekdiginden bahsetti
  Benim gelmemi ve yardımcı olacağını
  İmza atma mi söyledi .bir canlı yayında.

Bir cevap yazın

E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.