Koronavirüs 700 Yıl Önce De Wuhan’da Çıkmıştı – 31.01.2020

Video Altyazı Metni

1
00:00:07,100 –> 00:00:12,460
Yeni ilaç bulduk diyor tabibler,
Lokman gibi deva bilse ne fayda

2
00:00:12,860 –> 00:00:18,320
Son nefeste söylemezse bu diller
Bülbül gibi dilin olsa ne fayda.

3
00:00:18,880 –> 00:00:21,460
Sevgili dostlar hepiniz muhabbetle selamlıyorum.

4
00:00:21,920 –> 00:00:25,920
Evet yeni hastalıklar çıkıyor, yeni ilaçlar çıkıyor,

5
00:00:26,420 –> 00:00:30,220
dünya bu şekilde deveran ediyor
ama ölüm değişmiyor.

6
00:00:30,700 –> 00:00:37,700
Yeni hastalık yeni ilaç. Şimdi de neden bahsediyoruz? Yeni bir koronavirüsünden bahsediyoruz. Yeni tip.

7
00:00:37,900 –> 00:00:43,500
Yeni tip çıktı, dünya yeniden teyakkuza
geçirildi. Şimdi de bunu konuşuyoruz.

8
00:00:43,860 –> 00:00:52,360
Çin’in Wuhan eyaletinde ortaya çıkan bu virüs dolayısıyla Çin’de şehirler şu anda karantina altına alınıyor.

9
00:00:52,640 –> 00:00:55,360
Ve dünya da teyakkuza geçiriliyor.

10
00:00:55,580 –> 00:01:01,820
Ben bunları okurken aklıma da daha önce okumuş olduğum

11
00:01:02,040 –> 00:01:05,440
İbni Battuta’nın seyahatnamesinde böyle bir bulaşıcı hastalık olayını hatırladım.

12
00:01:05,800 –> 00:01:09,980
İbni Battuta bunları geniş bir şekilde anlatıyordu.

13
00:01:10,580 –> 00:01:17,720
Aslında çok çarpıcı bir gerçek o günde o bulaşıcı hastalık ki buna kara ölüm deniliyordu,

14
00:01:18,120 –> 00:01:23,040
kara ölüm deniliyordu, Çin’in Wuhan eyaletinde, şehrinde çıkmıştı.

15
00:01:23,440 –> 00:01:27,940
Son derece çarpıcı bir durum. Yani burayı biraz düşünmek lazım. Neden?

16
00:01:28,300 –> 00:01:35,180
Wuhan şehrinde hep bu hastalıklar çıkıyor, bulaşıcı hastalıklar dünyaya yayılıyor.

17
00:01:35,680 –> 00:01:42,700
Bu kara ölüm denilen veba hem de öylesine dünyayı mahvetti ki, sevgili dostlar

18
00:01:43,040 –> 00:01:45,820
bu hastalıktan Avrupa’nın tam yarısı öldü.

19
00:01:46,440 –> 00:01:55,520
İstanbul yoluyla 1387’de İstanbul’a, İstanbul’dan Avrupa’ya geçti ve Avrupa’nın yarısını kırdı.

20
00:01:56,320 –> 00:02:02,880
Dünyanın 1/3’ü ki o zaman nüfus 450 milyon olarak ifade ediliyor.

21
00:02:03,120 –> 00:02:05,100
150 milyon insan öldü.

22
00:02:05,700 –> 00:02:10,840
Son derece çarpıcı bir gerçektir bu.
Son derece önemlidir.

23
00:02:11,260 –> 00:02:21,500
Bakın Wuhan’da çıkmış, Asya, İstanbul, Avrupa’ya sıçramış
ve 1/3 ölüme sebep olmuştur.

24
00:02:21,960 –> 00:02:30,000
Şimdi hastalık konusunun burada işte neden çıktığını düşündüğümüzde bugün de çıkıyor evvelce de çıktı.

25
00:02:30,300 –> 00:02:37,000
Neredeyse 3-5 senede bir buradan yeni tip bir bulaşıcı hastalık dünyaya yayılıyor.

26
00:02:37,360 –> 00:02:43,200
Ve bakıyoruz orada
işte yılan, çıyan, yarasa her türlü

27
00:02:43,460 –> 00:02:50,280
böyle bütün hastalık taşıyıcı, bulaşıcı hastalık taşıyıcı, virüs taşıyıcı özellikte ki

28
00:02:50,540 –> 00:02:52,720
hayvanların yenildiğini görmekteyiz.

29
00:02:53,120 –> 00:02:58,120
Bunlardan çıkar mı? Evet bunlardan çıkabilir bunu bir yere koyalım.

30
00:02:58,380 –> 00:03:04,500
Çünkü domuzun da biz biliyoruz mesela yasak olmasında ki bir sağlık hikmetinin de

31
00:03:04,740 –> 00:03:09,140
onun insan için bulaşıcı
virüsler taşıdığını, bunu bilmekteyiz.

32
00:03:09,220 –> 00:03:15,360
Etinin sıhhat bakımından insana zararlı
olduğunu bilmekteyiz. Evet Cenab-ı hak haram kıldı,

33
00:03:15,600 –> 00:03:18,400
bir de bunun hikmet taraflarını bilmekteyiz.

34
00:03:18,640 –> 00:03:20,500
Müslüman neye bakar burada?

35
00:03:20,660 –> 00:03:25,800
Müslüman tedbirini alır. Yani hastalık
karşısında tedbir düşünür.

36
00:03:26,040 –> 00:03:32,140
Bu birinci hususiyettir. İkincisi hasta olmamanın önceden çarelerini düşünür.

37
00:03:32,500 –> 00:03:35,600
Aslında işte islamiyyet bu bakımdan çok önemlidir.

38
00:03:35,820 –> 00:03:41,300
Peygamber efendimiz “aleyhisselam” karantina usulünü taa Tebük Seferi’nde ortaya koymuştu.

39
00:03:41,700 –> 00:03:51,680
Şimdi Peygamber efendimiz 623’te 630’da bunları yaparken, karantina usullerini bilirken,

40
00:03:52,200 –> 00:03:57,380
bakın o kara ölüm dediğimiz hastalık Avrupa’yı kırarken ne oluyordu.

41
00:03:58,120 –> 00:04:01,160
Bazı mukayeseleri (karşılaştırmaları) yaparken çok iyi bilmek lazım.

42
00:04:01,380 –> 00:04:06,480
Bizim neyi terk edip neyi almakta
olduğumuzu iyi görmemiz lazım.

43
00:04:07,340 –> 00:04:11,760
Avrupa’nın yarısı kırıldı dedik. İnsanlar ne düşündü o zaman?

44
00:04:12,360 –> 00:04:20,080
Din adamları ne düşündü? Dediler ki: Doktorlar su kuyularını zehirliyor ve bizi öldürüyorlar.

45
00:04:20,400 –> 00:04:23,120
Doktorları diri diri yaktıkları dönemdi.

46
00:04:23,360 –> 00:04:25,780
Evet bunlar kaynaklarda
anlatılıyor işte.

47
00:04:26,080 –> 00:04:32,920
Avrupa’da doktorlar diri diri yakılırken, suları zehirledi ve bizi öldürüyor, hastalığın ne olduğunu,

48
00:04:33,200 –> 00:04:40,880
bulaşıcı hastalıkların ne olduğunu bilmedikleri bir zamanın tam olarak 500-600 sene evvelinde

49
00:04:41,100 –> 00:04:43,940
Peygamber efendimiz karantina usulünü koymuştu.

50
00:04:44,460 –> 00:04:50,020
Tebük Seferi’nde bir şehirde veba olduğu zaman oradakilerin dışarı çıkarılmamasını,

51
00:04:50,240 –> 00:04:54,060
dışarıdakilerin de oraya girmemesini söylemişlerdi.

52
00:04:54,320 –> 00:04:57,400
Evet ölüm içeridekilere mutlaka gelecek değil.

53
00:04:57,700 –> 00:05:02,560
Ama dışarıya, başka coğrafyalara bu hastalık taşınmasın.

54
00:05:02,720 –> 00:05:06,560
Orada dursun. Orada da bunların tedbirleri var, doktorları var.

55
00:05:06,660 –> 00:05:10,900
Alıyorlar, kendi içinde de karantinayı,
hastaneyi kuruyorlar.

56
00:05:11,100 –> 00:05:17,840
Yine Peygamber efendimiz bakınız ilk defa Hendek Savaşı sırasında sıhhiye çadırı kurdurmuştu.

57
00:05:18,100 –> 00:05:23,060
Ayrı bir bölüm olarak tedavi edici çadırlar kurdurmuştu, tedbirleri aldırmıştı.

58
00:05:23,400 –> 00:05:28,740
Çünkü ordu içerisinde en fazla bulaşıcı hastalık bir anda ordu içinde yayılır.

59
00:05:29,320 –> 00:05:30,880
Toplu bir mekanda yaşıyorlar,

60
00:05:31,180 –> 00:05:38,960
yaralılar oluyor, ölümler oluyor, ortaya
hastalıklar çıkabilir, temizlemesi güçtür.

61
00:05:39,220 –> 00:05:43,880
Onun için peygamber efendimiz daha Hendek
Savaşı’nda iken bu tedbiri almıştı.

62
00:05:44,300 –> 00:05:47,760
Ben nice nice orduların daha savaşmadan
yok olduğunu bilirim.

63
00:05:48,260 –> 00:05:56,680
Savaşmadan. Çünkü bulaşıcı hastalık öyle bir kırıyor ki savaşa girmeden ölüyorlar. Bunları çok görüyoruz.

64
00:05:56,980 –> 00:06:03,220
Bazen ordular günlerde şehre sokulmuyorlar. Temizlik yaptırıyorlar, elbiseleri yakılıyor, yeni elbiseler

65
00:06:03,500 –> 00:06:06,060
veriliyor, temizleniyorlar ve şehre öyle giriyorlar.

66
00:06:06,540 –> 00:06:10,600
Bu tip hadiseleri iyi biliriz. Yani bunlar tedbirlerdir.

67
00:06:10,900 –> 00:06:13,480
Nitekim Hazreti Ömer efendimiz Şam’a giderken

68
00:06:13,880 –> 00:06:16,800
orada veba olduğunu duyunca geri dönüyor.

69
00:06:17,100 –> 00:06:23,700
Allah’ın kaderinden mi kaçıyorsun diyorlar. Allah’ın kaderinden yine Allah’ın kaderine kaçıyorum diyor.

70
00:06:23,920 –> 00:06:29,520
Yani kaçtığım yerde ölüm yok değil.
Orada da ölüm var. Ama burada tedbir var.

71
00:06:29,700 –> 00:06:33,140
Burada bir hastalık var, burada bulaşıcı
bir hastalık var.

72
00:06:33,360 –> 00:06:36,100
Müslüman tedbir alır ve almalıdır.

73
00:06:36,200 –> 00:06:41,520
Bize bunu dinimiz ifade ediyor.
Nitekim Osmanlılar da bulaşıcı hastalık göremiyoruz.

74
00:06:42,480 –> 00:06:48,800
Müslüman Türkler de Müslüman
memleketler de bulaşıcı hastalıklara çok az rastlanıyor.

75
00:06:49,180 –> 00:06:53,440
Neden? Çünkü dinimiz hasta
olmamayı öğretiyor. Temizlik.

76
00:06:53,880 –> 00:06:57,500
Bu bulaşıcı hastalıklar için şimdi ne diyorlar insanlara?

77
00:06:57,700 –> 00:07:02,380
İşte kendiniz temiz tutun, elinizi mutlaka yıkayın, yıkanın, temizlenin.

78
00:07:02,580 –> 00:07:09,020
Yani işte hastalığın nereden bize geçebileceğinin net ifadesi. Temizlik.

79
00:07:09,240 –> 00:07:12,200
Peki imanın şartı temizlik buyurmadı mı dinimiz.

80
00:07:12,760 –> 00:07:15,000
Yani imanın şartı temizlikten geçiyor.

81
00:07:15,320 –> 00:07:18,680
Namaz kılmadan önce abdest alıyorsun, gusül abdesti alıyorsun.

82
00:07:19,000 –> 00:07:21,520
Bakın bunların hepsi bir temizlik yönüdür.

83
00:07:21,960 –> 00:07:26,460
Ama günümüzde bir yön daha var. Bunu da asla yabana atmayalım.

84
00:07:26,680 –> 00:07:30,880
Son 20 yılda bakıyoruz.
Sars virüsü çıktı dünya ayaklandı.

85
00:07:31,120 –> 00:07:32,920
Dünyayı ayaklandırdılar.

86
00:07:33,200 –> 00:07:37,880
Bütün dünyaya aşılar sattılar kaç kişi öldü? 800 kişi.

87
00:07:38,280 –> 00:07:42,560
Mers virüsü çıktı. Dünyayı ayaklandırdılar. Yine bir yıl.

88
00:07:42,820 –> 00:07:48,440
Dünyaya yayılıyor, şurada görüldü, burada görüldü, Asya’da, İngiltere’de, Amerika’da, Türkiye’de.

89
00:07:49,040 –> 00:07:54,040
Bütün aşılarını sattılar ve kaç kişi öldü? 300 kişi.

90
00:07:54,300 –> 00:07:56,740
Domuz gribini düşünün daha çok geçmedi.

91
00:07:57,160 –> 00:08:02,680
Bizde neredeyse domuz gribi aşısı olmayan kalmadı. Sattılar aşılarını.

92
00:08:03,080 –> 00:08:11,440
Kaç kişi öldü? Sayın bakalım.
Peki Suriye’de kaç kişi öldü? Irak’ta kaç kişi öldü?

93
00:08:11,720 –> 00:08:16,500
Çin’de ki zulümleri düşünün.
Çin’de Müslümanlar üzerindeki zulümleri düşünün.

94
00:08:17,100 –> 00:08:24,920
Avrupa’nın Amerika’nın Irak’ta, İran’da sebep olduğu 100 binlerce 100 binlerle sayılan artık,

95
00:08:25,040 –> 00:08:27,440
Milyonlara varan ölümleri düşünün.

96
00:08:27,680 –> 00:08:31,160
Milyonlarca insanın yerlerinden edildiğini düşünün.

97
00:08:31,360 –> 00:08:34,120
Dünya ayaklanmıyor. Bunlar ölmüyor mu?

98
00:08:34,780 –> 00:08:39,620
Bunları başka bir yere mi alıp götürüyorlar?
Bunlar bu dünyadan ayrılmıyor mu?

99
00:08:39,760 –> 00:08:46,360
Ölüm bunlar için değil mi? Niye unutturuyorlar?
Neden bu zulüm? Başka bir şey mi yapıyorlar?

100
00:08:46,480 –> 00:08:51,840
Aslında sevgili dostlar iki şey yapıyorlar.
Bunu da asla unutmayalım.

101
00:08:52,040 –> 00:08:56,660
Bugün dünyada 1- Silah sanayi, 2- İlaç sanayi.

102
00:08:57,140 –> 00:09:00,320
Bu ikisi çok önemli. Bu ikisinden

103
00:09:00,560 –> 00:09:04,780
biriyle Müslümanları kesiyorlar, biçiyorlar, öldürüyorlar, silahlarını satıyorlar.

104
00:09:05,260 –> 00:09:10,640
Silahı Müslümana satıyorlar, Müslümanı kırdırıyorlar. Müslümanları birbirlerine düşürüyorlar.

105
00:09:11,040 –> 00:09:15,620
Paralarını alıyorlar. Suudi Arabistan’la
yapılan silah anlaşmalarını düşünün.

106
00:09:16,040 –> 00:09:18,800
Mısır’la yapılan silah anlaşmalarını düşünün.

107
00:09:19,140 –> 00:09:23,480
Zamanında Irak’a satılan silahları, İran’a satılan silahları düşünün.

108
00:09:23,780 –> 00:09:30,940
İran-Irak Savaşı’nın 8 yıl devam ettiğini, bunların silah sattığını, ölenin Müslüman olduğunu düşünün.

109
00:09:31,200 –> 00:09:35,340
Libya’da ki hâl-i pür melâli düşünün.
Düşünelim.

110
00:09:35,580 –> 00:09:41,640
İkinci bir taraf bütün dünyayı ilgilendiren. Bütün dünyanın parasını alan ilaç sanayi.

111
00:09:41,920 –> 00:09:50,420
Aşısını çıkartıyor, aşısı bulunuyor, virüsü dünyaya yaymaya başlıyor, dünyayı ayaklandırıyor,

112
00:09:50,680 –> 00:09:56,720
bütün aşılarını satıyor ölen 300 kişi 500
kişi. Dünya korkuyor. Ölümden korkma.

113
00:09:57,200 –> 00:10:00,340
Ölümden sonra başına gelecekleri bilmemekten kork.

114
00:10:00,980 –> 00:10:05,560
Ölümün gelmemesi. 1- Tedbirini bil. İslâma uy.

115
00:10:06,080 –> 00:10:10,780
Tedbirini öğren. Tedbirini al. Tedavi yolunu al. Buna hiç kimse bir şey demez.

116
00:10:10,940 –> 00:10:16,960
Ama artık Avrupa’nın da bu iki yüzlü, bu parayı insanın önüne geçiren,

117
00:10:17,320 –> 00:10:24,420
yeter ki cebinde para olsun, yeter ki dünya
onun olsun. Senin hayvan kadar değerin olmadığını,

118
00:10:24,560 –> 00:10:28,400
hiçbir değerin olmadığını, insan diye görmediğini de gör.

119
00:10:28,680 –> 00:10:32,980
Bunları bilelim. Bu oyunları da bence çok iyi süzelim.

120
00:10:33,200 –> 00:10:38,780
Çin’in ötede Müslümanlara vermediği zulüm yok. Göstermediği zulüm yok.

121
00:10:39,080 –> 00:10:45,460
Müslümanın zerre kadar değeri yok. Eğer Hak’tan gerçekten geldiyse

122
00:10:45,660 –> 00:10:48,420
bu da böyle bir darbedir. Kendi
çıkarmadıysa.

123
00:10:48,640 –> 00:10:51,640
Bu da bir darbedir. Onu da öyle görürüm açıkçası.

124
00:10:51,800 –> 00:10:55,600
Yani zulmedersen bir yerden de çekersin, bir yerden de görürsün.

125
00:10:55,860 –> 00:11:00,200
Biz tedbirimizi alalım, düşünelim. Ama bütün bunları iyi bilelim.

126
00:11:00,500 –> 00:11:11,160
Çünkü bu adamlar da acıma diye, merhamet diye, insanlık diye, sevgi diye, insan diye bir değer söz konusu değil.

127
00:11:11,480 –> 00:11:18,060
Para için her şeyi yapabileceklerini,
dünyalık için bütün bir milleti mahvedebileceklerini,

128
00:11:18,340 –> 00:11:20,540
biz iyi görelim, iyi bilelim.

129
00:11:20,840 –> 00:11:26,320
Dinimizi yaşayalım, huzurlu olalım. Çünkü onu yaşayan, ölüm dedim ya,

130
00:11:26,640 –> 00:11:31,900
ne kadar ilaç bulursan, ne kadar
tedavi usulleri bulursan bul.

131
00:11:32,980 –> 00:11:34,260
Ölüm kaçınılmaz.

132
00:11:34,480 –> 00:11:42,620
Bu durumda biz öldükten sonra başımıza gelecekleri asıl olarak her zaman düşünelim, ondan ayrılmayalım.

133
00:11:42,940 –> 00:11:47,640
Sevgili dostlar Cenab-ı Hak bu şekilde düşünenlere yani

134
00:11:47,940 –> 00:11:50,780
zulüm yoluna sapanlara fırsat vermesin.

135
00:11:50,900 –> 00:11:55,620
Bizleri de her zaman mazlumun yanında eylesin. Muhabbetlerimle sevgili dostlar.

Print Friendly, PDF & Email

1 yorum

  • Ali Değirmenci on 26 Ağustos 2021 at 03:23
  • Cevapla

  gumusbucagi1973ad@gmail.com
  Ahmet simsirgil hocamız in gizli odadan bahsettiği
  Atatürk ün kayıtlarına ulaşmakta güçlük cekdiginden bahsetti
  Benim gelmemi ve yardımcı olacağını
  İmza atma mi söyledi .bir canlı yayında.

Ali Değirmenci için bir cevap yazın Cevabı iptal et

E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.