Men çe guyem! 20.08.2017 Türkiye Gazetesi

Geçen hafta “Pazar Divanı” köşemdeki “Nereden nereye gelmiş” başlıklı yazımız bilhassa İlahiyat camiasında çok ses getirdi. Bir kısım hocalarımız tebrikte bulunurken bazı hocalarımız da rahatsız oldular. “Hepsini aynı kategoriye sokma” dediler. El-hak haklılar. Ben de yazımda onları tenzih etmiştim zaten. Nitekim benim fikirlerime katılan yüzlerce ilahiyat hocasının da farkındayım.

Bazıları “düşün ilahiyatçıların yakasından”, dedi. Garip bir kelam. O hocamız şunu diyebilir mi acaba: “İlahiyatçıların sözleri mutlak dindir?” Bunu söylüyorsa bir şey demem. Şayet bunu söyleyemezse hata edenlerin hatalarını söylemek tenkit etmek neden insanları rahatsız etsin? Ben de sırf bu sebeple isim vererek, fikirlerini yazarak o düşünce sahiplerinin yanlışını yazdım. Bu zihniyetin doğru İslam’a götürmeyeceğini belirterek bozgunluğun, bölünmüşlüğün buradan başlayacağını ifade ettim.

Ancak bu yazılardan birine cevap vermeden geçemeyeceğim. Ankara İlahiyat Fakültesi dekanı İsmail Hakkı Önal, bendenize hakaretle başlayıp, ilmimle dalga geçer şekilde, ince-kalın iğnelemelerle bir yazı kaleme almış. İnsan ateşlenince sıhhatli düşünemez ve ne diyeceğini bilemez hale geliyor. Keşke biraz kendini toparlayıp da cevap yazmış olsaydı. Okuyucularıma benim yazımla onun cevabını dikkatlice okumalarını tavsiye ederim. Ardından hangi sözüme cevap verebildiğini sorgulasınlar!

Sayın dekan öncelikle yazımda anlattığım iki hatırama şüpheyle yaklaşmış ve “doğruluğunu test edemeyeceğimiz” şeyler demiş. Şayet gerçekten test etmek istiyorsa birincisi için o dönemde mezun olmuş üç İslami ilimler Fakültesi arkadaşın, ikincisi içinde bir Vali muavini ile Vakıflar Bölge müdürünün telefonunu verebilirim. Şüpheleri izale olur.

Yine cevabında, İnönü meselesi ve Ankara İlahiyat Fakültesi’nin 1949 yılı ders müfredatı ile ilgili yazdıklarıma ise öyle bir değinmiş ki; “Men çe guyem tamburam çe zened” yani “ben ne söylerim tanburum ne çalar” diye düşünmeden edemiyor insan. Ben 1949 yılını veriyorum. O ise 1912 ve 1933’lerden bahsediyor. Ben İnönü’nün 17 senedir tamamen kapattırdığı ve açtırmadığı İlahiyat Fakültesini, birdenbire 1949’da neden yangından mal kaçırtırcasına açtırmış olduğuna dikkat çektim ve sorguladım.

İnönü’nün müfredat belirlemesi ile ilgili anekdota da takılmış sayın dekan. Onun kaynağını da araştırmak isterseniz, biraz yorulun lütfen. İpucu da vereyim. Hasan Ali Yücel’in hatıralarını, söyleşilerini okuyun. Bilginiz artsın.

Bahriye Üçok’u Ankara İlahiyat’ta yetişen hocalar kategorisine sokmama da çok içerlemiş ve araştırmacı tarihçi kimliğimin önüne (!) işareti koymuş. Siz sadece lisans talebesi mi yetiştiriyorsunuz? Yüksek Lisans ve Doktora yaptırdıklarınızı kabul etmiyor musunuz? Önce Üçok’un ilmi kariyer serüvenini bir araştırsaydınız keşke!

Hedeflerine ulaşmışlar!
Diğer taraftan Tahsin Banguoğlu’nun sözleri ile bana cevap vermeye kalkmış. O sözler Ankara İlahiyat Fakültesi tarihçesinde var. Peki orada 1949-50 yılının müfredatı da var. Bakınız bakalım. O müfredatta Fıkıh, Tefsir, Hadis ve Usul dersleri var mı? Kendi sitenizi görmekten bilmekten aciz olamazsınız. Ayrıca Banguoğlu başka şeyler de söylüyor. Bu derslerin eski medrese tedrisatını yeniden canlandırmaktan uzak olacağını belirtirken, irticai faaliyetleri yok etme fonksiyonundan da bahsediyor. Siz de Banguoğlu gibi, Osmanlı’nın 600 yıllık medrese sistemine düşman olup o dönemlere irticai faaliyetler gözüyle mi bakıyorsunuz? Böyle ise Banguoğlu gerçekten hedefine ulaşmış görünüyor.

Bakınız sizin hocalardan Prof. M. Said Hatipoğlu, “Bizim talebeliğimiz sırasında (1950-54) İlahiyat Fakültesinde namaz kılan bir tek Prof. vardı. O da rahmetli Tayyip Okiç idi” demektedir. Arapça derslerini kimden aldıklarını, Fakültenin kuruluşunda rol oynayan masonları da biliyor musunuz. Araştırın lütfen! Gördüğünüz üzere İnönü ve Banguoğlu hedeflerine tam ulaşmış!

Bakınız sayın dekan. Bazı hatalar düzeltilebilir. Dersler önce olmaz, sonra konulur. Fakat sitenizde Fakültenizin maksadını bildiren ve İlahiyatların bu noktaya gelmesinde fevkalade önemli gördüğüm bir cümle var. Keşke yazıma aldığım o cümleye de cevap verseydiniz.
“İslami İlimlerin modern bilim zihniyeti ile okutulması” meselesi.
Ondan vazgeçmedikçe bu bataklıktan asla kurtulamazsınız.

Allah derim!

Fen bilimleri sorgulamayı gerektirir. Tek bir şüpheniz varsa, 200 de olsa deney yaparak onu çözümlemeniz gerekir. Peki, bulduğuna yüzde yüz doğru mu diyeceksin? Elbette ki hayır. Bugün doğru diye kabul edilen gençlere ezberletilen fizik, kimya, matematik bilgilerinin belki yüzde ellisi yarın yanlış çıkmaya aday değil midir?

“Delilin nedir?” diyenler bilim tarihi ile meşgul olsunlar yeter. Böyle olmazsa bilgi ve ilim donardı. Peygamber efendimiz, “İlim bilgi müminin yitiğidir nerede bulursa alsın” buyurdu. Araştırmayı tecrübeyi emretti. Bunların hepsi tecrübi yani akli ilimlerdir.

Din ise önce inandım demekle başlar. Kelime-i şehadette şeksiz şüphesiz kabul vardır. Peygamber Efendimiz “İman, kocakarı imanı gibi olmalıdır” buyurdu. Kocakarı inandım dedi ve işi bitirdi. Allahü teâlâyı, melekleri, kitapları, cinleri, peygamberleri, ahiret gününü ne ile ölçüye vuracak ne ile sorgulayacaksın. Şayet cevabın akıl ise dikkat! O zaman sen, aklına, benliğine ve nefsine iman etmekten başka bir şey yapmıyorsun.

Merhum Necip Fazıl Üstadın şu kıtasını anlamaya o kadar muhtacız ki; 

Ey akıl nasıl delinmez küfen

Ebedî oluşun urbası kefen

Kursa da boşluğa asma köprü, fen

Allah derim, başka hiçbir şey demem 

Sayın dekan! Şimdi size bir tek soru soracağım. Kimyayı, matematiği İslami ilimlerin metodolojisi ile okutursanız ne olur? Lütfen bana anlatınız. İşte bunun gibi dini ilimleri de kimya ve fizik metotları ile çözemezsiniz. Çözdüğünüzde Taslaman, Öztürk, İslamoğlu, Okuyan gibi adamlar çıkar!

Bir de sayın dekan ilahiyatçılarımız hakkında söylediğim sözlere nedense hiç değinmemişsiniz! Hüseyin Atay ile kaderi inkar, Üçok ile orucu ve tesettürü şart değil, Yaşar Nuri ile iman esaslarını üç olduğunda, Suat Yıldırım ile Nüzül-i İsa meselesini rette ve Mehmet Aydın ile Kur’an’ı kerimin yüzde kırkını atmak konusunda hemfikirmisiniz?

Nedense bu sözlerime iftira dememiş, ses de çıkarmamışsınız. Şimdi de ben merak ediyorum. Bunlara karşı da sizin İlahiyatçı olarak cevabınız var mı? Malumunuz ben tarihçiyim. Size göre konuşma hakkım yok. Kim konuşacak bunları ve kim düzeltecek söyleyin lütfen!

Ve menkıbe!
Bu arada bizi hurafe ve menkıbeci diye yaftalamışsınız. Aslında menkıbe ile hurafeyi bir arada zikretmek cehalettir. Bir insana hem zalim hem de adil demek gibi! Peki siz evliya ve Sultanların menkıbelerini topyekûn inkar mı ediyorsunuz? Ben açık sözlü ve sözünün gerisinde duran biriyim. Menkıbeleri de kaynak olarak kullanırım sayın dekan. Katılmadığınız varsa söyleyin lütfen!

Elbette hadis-i şerifleri temizlemek için seferber olanlardan menkıbe okumaları beklenemez. Fakat açık olsalar mert olsalar üzülmeyeceğim. Hutbelerde oku fakat fakülteye girince reddet. Yaptığınız maalesef bu. Somuncu Baba, Akşemseddin, Aziz Mahmud Hüdayi, Mehmed Emin Tokadi, Hacı Bayram-ı Veli’nin menakıbı Fatih, Yavuz, Alparslan’ın anekdotlarına inanıyor musunuz? Yok bunlar değilse benim bir hurafe veya katılmadığınız menkıbemi gösterin. Yirmi beş tane eserim var sayın dekan! Okursanız size belki bol malzeme çıkar ne dersiniz?

Evet biz menkıbe anlatırız fakat naklettiğimizin arkasında da dururuz. Hatta sizin 2006 yılı Hac organizasyonu İrşad Ekibinde iken hadis ayıklamak için verdiğiniz mücadele ile ilgili anekdotlarınızdan da anlatabilirim!

“Kel başa Şimşir tarak”. İster misiniz sayın dekan!
Hem böylece doğruluğunu daha rahat test edebilirsiniz.
Diğer anlattıklarımın sağlaması da olmuş olur!
Keşke sadece başınız kel olsaydı da bu hatalara düşmeseydiniz!

TEFEKKÜR
Ne bilsin bid’ate düçar olanlar
Tahkikini işin ehl-i fehm anlar…

Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil

20.08.2017

Print Friendly, PDF & Email

Yorumu formunu geç

  • Malik on 28 Ağustos 2017 at 21:30
  • Cevapla

  Hoca bu işte. Ehli sünnet itikadı üzere olayları yorumlamak budur. Allah sizin gibilerin adedini artırsın.

  • Ramazan Çelik on 24 Ağustos 2017 at 10:24
  • Cevapla

  Allah (c.c) Razı Olsun Hocam. Teşekkür Ederiz. Allah (c.c)’a Emanet Olunuz.

  • deniz-li on 23 Ağustos 2017 at 00:42
  • Cevapla

  Sayın hocam size saldıranlar ehl-i sünnet olduğunuz için, araştırmadan birşey yazmadığınız için, tarih hocası olmakla birlikte sapıtmış ilahiyatçılara meydanı boş bırakmadığınız gibi nedenlerledir. Türkiyede kendi yaptığı işin inceliklerini bile bilmeyen insanlar grubuna ilahiyatcılar da dahildir. Televizyonda görüyoruz. Kendi yanlış fikirlerine bağlı kaldıkça ayakta kalabileceğini zanneden kişilerin gruplaşması da bu yüzden. Yanlızlık onları yok ediyor.
  Hocam aman dikkat istikametinizi kaybetmeyin. Okumaya araştırmaya paylaşmaya devam edin ki sizin gibilerin sayısı artsın. Hak her zaman galiptir. Selamlarimla.

  • Ali kuranel on 21 Ağustos 2017 at 16:41
  • Cevapla

  Allah razı olsun hocam. Allah sayınızı arttırsın. Bu milleti hernekadar bidon kafalı ve göbeğini kaşıyanlar olarak niteleselerde, Bu millete Allah eğriyi doğruyu ayırdeden bir basiret bahşetmişdir. Bu milleti Allah seviyor ki elimizden ehlisünnet ışığını alamadılar alamayacaklar. Allah a emanet olun

  • Faruk gumus on 20 Ağustos 2017 at 11:29
  • Cevapla

  Hocam, bu Ankara ilahiyat in misyonu herkesin malumudur. Kadir mısıroğlu üstadın belirttiği gibi zındık yatağı orası. Daha Fazla uğraşıp da reklamı ni yapmayın bu hainlerin lütfen. taslaman, Öztürk, İslamoğlu, okuyan tesbitiniz de yerinde olmus.

  • Hoja8154 on 20 Ağustos 2017 at 10:11
  • Cevapla

  Allah razi olsun ahmet hocam bu dekan ne oldugu belli oldu…lan dekan bizuntusu karsima bi gel munazara yapalim bakalim proflugun dekanligin kaliyor mu…bozuk itikad mensublari milleti zehirlemeyin….

  • Mustafa on 19 Ağustos 2017 at 12:32
  • Cevapla

  Ahmet Hocam, Allahu Teala razı olsun. Yüreğinize, dilinize sağlık. Her zaman doğruları öğrenmeye ve anlatmaya devam. Sizi takipten zerre kadar sapmayacağız.

  • İbrahim İNAL on 19 Ağustos 2017 at 02:39
  • Cevapla

  Sayın Dekan: Ehli Sünnet ışığında yürümezseniz, bid’at karanlığında kaybolur gidersiniz. Siz görevinizi yapmayınca Tarihçilerinde konuşması ve yazması kadar tabii ne olabilir ki; İslam Alimlerine dil uzatacaksın ehli kalem susacak öylemi yok öyle! Ahmet Hocam kaleminize sağlık, ömrünüze bereket.

  • Ahmet Bayram on 19 Ağustos 2017 at 00:35
  • Cevapla

  Ahmet hocam, dilinize, kaleminize sağlık. Allahü teala razı olsun, gücünüzü artırsın, sıhhatli, hayırlı ve uzun ömürler ihsan eylesin.

 1. Ahmet Hocam, bu kibirli ilahiyatçıların yanlışlarını, hatalarını tek tek ortaya koyarak, bizleri,halkımızı onların şerrinden koruduğunuz için Allahü teâlâ sizden razı olsun.
  Aslında bu görev düzgün, bozulmamış, satılmamış ilahiyat hocalarının. İnanıyorum, inanmak istiyorum böyle hocalar da vardır. Ama hiç sesleri çıkmıyor aynı 38 sene Fetönun dinsizliklerine ses çıkarmadıkları, seyirci kaldıkları gibi. Sanırım mevkilerini, makamlarını, maaşlarını kaybetmekten korkuyorlar. Demek ki onlar için makam Ve para dinimizden daha önemli…

  • Ümit karaman on 18 Ağustos 2017 at 23:29
  • Cevapla

  Tebrik ediyorum hocam. O kadar ödlek ilahiyatçı dururken bunlarla savaşıyorsunuz. Allahü Teala kaleminize güç kuvvet versin. Bunlar din diyerek dinsizlik yapıyor. Kolay gelsin severek takip ediyoruz sizleri.

  • Ramazan Tansu on 18 Ağustos 2017 at 22:38
  • Cevapla

  Efendim yıllardır ilahiyat ilahiyatçı yetiştiriyor, Siz hiç ilahiyat mezunu olan bir evliya duydunuz mu? Her gün kabirleri binlerce mümin tarafından ziyaret edilen bir ilahiyatçı duydunuz mu? Bu durum ilahiyatçıları millet nazarındaki durumunu gösteren bir şey. Gerçek islam alimlerinin eserlerini okumaktan ve anlamaktan aciz üstelik de kendilerini onlardan üstün gören ilahiyatçıların güvenilirliği ve saygınlığı yoktur. Başka söze ne hacet?

 2. Allahü teala razı olsun Ahmed hocam. Allahü teala kaleminize,ilminize,yüreğinize kuvvet versin,arttırsın,daim etsin inşallah.

Faruk gumus için bir cevap yazın Cevabı iptal et

E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.