Meydana Çekerler

Merdim dime zinhar seni meydâna çekerler

Da’vâ ideni bahs-ile burhana çekerler

 

Kaldırma sakın başını kibr ile semâya

Müstekbir olan serkeşi nîrâna çekerler

 

Suçum bilüb tevbe iden buldı selâmet

Kibr eyleyeni ‘adl-ile mîzâna çekerler

 

Sen nefsini alçakda gözet itme tereffu’

Fir’avn gibi ben diyeni ‘ummana çekerler

 

Tûr tağı tevazu’ idüben buldı tecellî

Yükseklik iden tağları hırmâna çekerler

 

‘İlm ü ‘amele itme gurur misl-i’ Azâzîl

Mağrur olanı vâdî-yi hizlâna çekerler

 

Dûr olma hemân meclis-i ‘uşşâk-ı Hudâdan

Anlar nice fâcirleri Yezdâna çekerler

 

Dünyâyı sevenlerden ırag ol sözimi tut

Kârûna karîn olanı yeksana çekerler

 

Toymaz gözi çok olsa dahi mâlı harîsin

Geldikde ecel cismini dîdâna çekerler

 

Vârislere kalur nesi var ise kamusı

Cem’ itdiği sîm ü zeri yâbâna çekerler

 

Muflís ana dirler yarın ol rûz-ı cezada

Ashâb-ı hukuk hak deyü dîvâna çekerler

 

Kuddûsîyedir heb bu nasâyih dahi sana

Kim tutar ise bil anı Rıdvâna çekerler.

Ahmed Kuddûsi

 

1 yorum

  1. çok güzel.

Bir Cevap Yazın

Your email address will not be published.