Meydana Çekerler

Merdim dime zinhar seni meydâna çekerler
Da’vâ ideni bahs-ile burhana çekerler

Kaldırma sakın başını kibr ile semâya
Müstekbir olan serkeşi nîrâna çekerler

Suçum bilüb tevbe iden buldı selâmet
Kibr eyleyeni ‘adl-ile mîzâna çekerler

Sen nefsini alçakda gözet itme tereffu’
Fir’avn gibi ben diyeni ‘ummana çekerler

Tûr tağı tevazu’ idüben buldı tecellî
Yükseklik iden tağları hırmâna çekerler

‘İlm ü ‘amele itme gurur misl-i’ Azâzîl
Mağrur olanı vâdî-yi hizlâna çekerler

Dûr olma hemân meclis-i ‘uşşâk-ı Hudâdan
Anlar nice fâcirleri Yezdâna çekerler

Dünyâyı sevenlerden ırag ol sözimi tut
Kârûna karîn olanı yeksana çekerler

Toymaz gözi çok olsa dahi mâlı harîsin
Geldikde ecel cismini dîdâna çekerler

Vârislere kalur nesi var ise kamusı
Cem’ itdiği sîm ü zeri yâbâna çekerler

Muflís ana dirler yarın ol rûz-ı cezada
Ashâb-ı hukuk hak deyü dîvâna çekerler

Kuddûsîyedir heb bu nasâyih dahi sana
Kim tutar ise bil anı Rıdvâna çekerler.

Ahmed Kuddûsi

 

1 yorum

  1. çok güzel.

bertuğ güven için bir cevap yazın Cevabı iptal et

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.