Niyyetüm – III. Mehmed Han

İmtisâl-i câhid û fillâh olubdur niyyetüm
Dîn-i İslam’un mücerred gayretidür gayretüm

Fazl-ı Hakk u himmet-i cünd-i ricâlullâh ile
Ehl-i küfri ser-te-ser kahr eylemekdür niyyetüm

Enbiyâ vü evliyâya istinâdum var benüm
Lutf-ı Hak’dandur hemân ümmîd-i feth ü nusretüm

Nefs ü mâl ile n’ola kılsam cihânda ictihâd
Hamdülillah var gazâya sad hezârân rağbetüm

Ey Mehemmed mu‘cizât-ı Ahmed-i Muhtâr ile
Umaram gâlib ola a‘dâ-yı dîne devletüm

III. Mehmed Han

Açıklaması:

Niyetim Allah yolunda cihat ediniz emrini tutmaktır.
Mücerret gayretim, (sadece) İslam dini içindir.

Yine niyetim Cenab-ı Hakk’ın fazlı,
Allah adamlarının himme­tiyle kâfirleri baştan sona kahreylemektir.

Peygamberlerle velilere istinadım vardır.
Fetih ve başarı ümidim ise Hakk’ın lütfundandır.

Bu cihanda nefis ve mal için çalışanın eline ne geçer.
Sonunda hepsini terk etmeyecek mi?

Hamdolsun benim gazâya binlerce rağbetim var.
Ey Mehmed! Peygamber Efendimiz’in mucizeleri bereketiyle, umarım din düşmanlarına devletim galip çıkar.

 

Print Friendly, PDF & Email

Bir cevap yazın

E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.