Osmân Gâzî Hân’ın Şahsiyeti

OsmanGaziHanOsman Gâzi’nin babası Ertuğrul Bey, annesi ise Halime Hatun’dur. 1258 yılında Söğüt’te doğdu. 1281 yılında 23 yaşında iken aşiretin başına geçti. Kısa sürede gerçekleştirdiği fetihlerle aşiretini beyliğe çevirdi. Kırk beş yıl hüküm sürdü. Bursa’nın fethi sırasında vefat ederek burada Gümüşlü Kümbet denilen yere defnedildi.

Orhan Bey’den başka Alaaddin, Ali, Pazarlu, Çoban, Melik ve Hamid isimli oğulları ile Fatma adında bir kızı vardır. Osman Bey orta boylu, geniş göğüslü, teni esmere yakın, iri gözlü, vücudunun belinden aşağı kısmı gövdesinden daha uzun idi. Heybetli, cesur, cömert, tatlı dilli idi. Başına kırmızı çuhadan yapılmış Çağatay tarzında Horasan tacı giyerdi. Gerek hususi kazancından, gerekse ganimet gelirinden eline ne geçerse fakirlere dağıtırdı. Rivayet edildiğine göre ömrü boyunca beytülmal (devlet hazinesi)den bir nesne almamıştır. Kendi koyunlarından hasıl olan gelir ile geçinirdi.

Her ikindi vakti hanesinde kim var ise ve fakirlere ziyafet verirdi. Topraklarını kuzeyde Marmara sahiline Sakarya nehri ağzına, güneyde Kütahya yakınlarına taşımış bulunmaktaydı. Bu hudutlar içinde Söğüt, Eskişehir, Karacahisar, Harmankaya, Bilecik ve Yarhisar bulunmaktaydı.

Gâzi Osman Bey iyi idaresi, keskin görüşü, itidalli hareketi, yüksek kabiliyeti, rakiplerine kendini sevdirmesi, mücadelesinde planlı hareketi ve sabırlı, müsamahalı olması ile etrafındaki aşiretleri nüfuzu altına almayı bilmiştir. Selçuklulara ve İlhanlılara karşı saygısını bozmadığı gibi çevresindeki Türk beylikleri ile çatışmaktan da özenle kaçınmıştır. O hep cihat hareketi ile meşgul olmuştur. Oğulları da hep aynı yolu takip etmişler mecbur kalmadıkça Türk ve İslâm dünyasına dönmemişlerdir.

Bıraktığı devlette maddî ve manevî temeller o kadar kuvvetliydi ki, kısa bir müddet sonra dünyanın en büyük devletleri arasına dahil olurken, 150 yıl geçtiğinde ise süper güç haline geldi. Anadolu beylikleri arasındaki bu en küçük teşekkül için Türk birliğini sağlayacak ve Avrupa’da Asya’da şu devletleri yenecek, şuralarda hakim olacak deselerdi kimse inanmaz, hayal görüyorsun derdi.

Oysa bu namdar Türk yiğidi, çevresindeki tasavvuf erbabı, alperen gâzileri, serdengeçti kahramanları ile buna inanıyor, bu büyük doğuş için çalışıyordu.

Osman Gâzi hakkında, meşhur Fransız müellifi Lamartin:

“Osman Gâzi’nin tabii istidadı sade, fakat doğru ve adilane idi. Akıl ve zekasını Allah’ın birliğine hasrederek yeryüzünde vahdaniyet-i ilahiye aleyhinde bulunan batıl itikatları ve putperestliği men etmeye çalışırdı… Osman yavaş yavaş ilerledi. Fakat hiçbir zaman geri dönmedi. Büyük devletlerin kurucularının vasıflarına sahipti. İyi kalpli, doğru sözlü, ailesine sadık, evlatları hakkında şefik ve rahim idi…”

Gibbons ise: “Şüphesiz ki Osman bir padişah oğlu değildir. Hayatında ancak ufak bir malikaneye hâkim olabilmiştir. Osman’ın hükümeti seneden seneye mütemadiyen büyümüştür. Devletin büyümesi bilhassa onun devamına ve istikbalinin büyüklüğüne olan emniyetten ileri geliyordu. Bu da kendisini tesis eden adamın hakiki büyüklüğüne delalet eder…

Biz baniyi binasından tanırız. Atilla, Cengiz Han, Timur, Osman’ın mensup bulunduğu bütün bu fatihler topluluğu vücuda gelmiş bir ırkla iş görüyorlardı. Bunlar göz kamaştırıcı muzafferiyetlerine rağmen akıncı olarak kalmışlardı. Ve imparatorlukları da temsil edilmemiş bir fütuhattan ibaretti. Osman’ın eseri onlarınkinden daha devamlı ve neticeleri itibariyle tesiri daha geniş ve şümullü idi. Çünkü o sükunet içinde iş görüyor; evvelkiler ise boru ve trampet sesleri arasında yakıp yıkıyordu.”

Fransız bilgini Grenard: “Bu yeni imparatorluğun kuruluşu, beşer tarihinin en hayrete değer ve en büyük vakıalarından biridir”, demişlerdir.

Print Friendly, PDF & Email

1 ping

Yorumu formunu geç

  • mehmet ali on 25 Kasım 2021 at 15:15
  • Cevapla

  Kayı 1 kitabınızın 40. baskısında Osman Bey in ilk eşi ŞEyh Edebali nin kızı Malhun Hatun olarak anlatıyorsunu. Ancak Diğer kaynaklar Malhun Hatun u Eskişehir Beyi Ömer Abdulaziz’ in kızı olarak gösteriyor. Osman Bey in ikinci eşinin Şeyh Edebali nin kızı Bala Hatun olduğu söyleniyor. Nitekim siz de kitaınızın25. sayfasında Şeyh Edebalinin … kızım Bala Hatun senin eşin olacak…” sözünü naklettikten sonra “Böylece Osman Gazi Şeyh Edebali’ nin kızzı Malhun Hatun ile evlenmiştir.” olarak yazmışsınız. Rica etsem bu konuda bilgi verebilir misinizz? Gözümden kaçırdığım bir nokta mı var yoksa basım hatası mı?

  • Mustafa on 27 Ocak 2021 at 16:43
  • Cevapla

  Hocam Osman Gazi nin ailesi ,eşleri ,çocukları hakkında bilgi verirmisiniz ?

  • ayşenur on 25 Haziran 2020 at 16:48
  • Cevapla

  hocam osmanın eşi şeyh edebalinin kızı malhun hatun tek eşi miydi

  • Ertan on 8 Aralık 2019 at 13:01
  • Cevapla

  YAZIK… BU KADAR YILANLARIN AKREPLERİN ÜMMETE SALDIRDIĞI SIRADA SİZDE ONLARA KUVVET VERECEK AÇIKLAMALARDA BULUNUYORSUNUZ.. ZALİME SÖZÜNÜZ YOK ANLAŞILAN..

 1. hocam hayme anayı osman gazinin annesi olarak zikretmişsiniz, hayme ana ertuğrul gazinin annesi değil midir ? halime hatun olsa gerek…

   • Yavuz Çetin on 10 Haziran 2020 at 15:28
   • Cevapla

   ” Osman Gâzi’nin babası Ertuğrul Bey, annesi ise Halime Hatun’dur. 1258 yılında Söğüt’te doğdu. ” Yazıyor hocam doğru yazmış. Hayme ana nerede geçiyor söylermisiniz?..

 2. emeğinize sağlık, ancak Osman Gazi’nin annesi Halime (Haime) Hatuın diye biliyorum, Ertuğrul Gazi’nin annesi Hayme Hatun.Yani Hayme Hatun Osman Gazi’nin annesi değil anne annesi olmuyormu ?

 1. […] Osman Gazi’nin Şahsiyeti: http://ahmetsimsirgil.com/osman-gazi-hanin-sahsiyeti/ […]

Bir cevap yazın

E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.