Previous Next

Anadolu’ya kaçma planları! – 08.03.2019

104 sene evvel bugünlerde İstanbul, Fatih tarafından fethedilmesinden sonra belki de tarihinin en büyük korku ve kargaşasını yaşıyordu. Zira İtilaf Donanmalarının büyük hazırlıklar yaparak Çanakkale’ye saldıracağı haberleri kesinleşmişti. Osmanlı devlet adamları, dünyanın en büyük donanmalarının ittifak ederek girişecekleri bu harekâtı, zorlanmadan başaracaklarını düşünüyorlardı. Bunun neticesinde ise İstanbul kolayca işgale açık hâle gelecekti.

Continue reading

Hamidullah’a Dair Bir Mesele – 08.03.2019

Continue reading

Don-Volga Kanal Projesi – 04.03.2019

İlgili Makaleler:
Bir devrin adı: Sokollu
Vur, fakat dinle!

Continue reading

Halife Harun Reşid’den Bir Kıssa – 01.03.2019

Continue reading