İstişarenin önemi – 03.05.2019

Dinimizde istişare keyfiyeti en önemli hususlardandır. Ancak bazı gelişmeler istişarenin hakkıyla yerine getirilmesinin yolunu tıkar. Doğru karar almanıza mâni olabilir. Bu itibarla istişarenin şartlarına uygun yapılması da çok mühimdir.

Continue reading

Bağdat Fatihi IV. Murad’ın Şahsiyeti – 29.04.2019

IV. Murad Han’ın Şahsiyeti
Ordu-yu Hümayûn Bağdat Önlerinde

Continue reading

Ne İnsanlar Tanıdım Heyy! – 26.04.2019

İyi İnsanlar

Continue reading

Ne oldu da değişti? 26.04.2019

Eski başbakanlarımızdan Ahmet Davutoğlu Bey siyaset yolunda sistemli bir tarzda yükselen devlet adamlarımızdan birisidir. Ben onun bu yükselişinde bilhassa zamanın başbakanı Tayyip Erdoğan Bey’i takdir eder ve hareketini misal gösterirdim. Neden?

Continue reading