Previous Next

Tarih ve İnsan 9. Bölüm Haşhaşiler ve Hasan Sabbah

Konu: Haşhaşiler ve Hasan Sabbah
Yayın Tarihi: 07 Aralık 2015
Tarih ve İnsan 9. Bölüm

5 Aralık 2015 CNR Mersin Kitap Fuarı

Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil CNR Mersin Kitap Fuarı’nda tarih severler ile buluşuyor.Mersin

11 Aralık 2015 Gebze Konferansı

Gebze 11 aralıkGebze Belediyesi’nin düzenlediği konferansta Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil sevenleriyle buluşuyor.

Tarih: 11 Aralık 2015 Cuma

Saat: 19:00

Tarih ve İnsan 8. Bölüm Maturidilik, Eş’arilik, Selefilik

Konu: Maturidi ve Eş’ari Mezhebleri, Selefilik ve İbni Teymiyye

Yayın Tarihi: 30 Kasım 2015

Tarih ve İnsan 8. Bölüm

OTAĞ-I Büyük Doğuş

otagtimaskapakÖNSÖZ

Onlar ki at üstünde ömürler boyu
Türk’ün Rum’a giden yolu oldular

Şol Anadolu’yu vatan eyleyen
Gaziler, şehitler kolu oldular.

Türklerin İslam dinine girmeleri şüphesiz dünya tarihinin en mühim hadiselerinden birisidir.
Tarihin en kadim uluslarından biri olan Türkler kurdukları imparatorlukları ile İslam öncesinde de siyasi bakımdan dünya tarihine tesir etmekte idiler.
Ancak İslam’a girişlikleri ile birlikte sadece siyasi değil din, kültür medeniyet alanlarında da etkinliklerini arttırdılar. Dünyanın en görkemli devlet ve medeniyetlerini kurdular.
Buna rağmen günümüzde en fazla zihinleri meşgul eden soru Türklerin İslam dairesine nasıl dâhil olduklarıdır.
İlk Müslüman Türk devletinin 920’lerde ortaya çıktığı bilindiğine göre Türklerin Müslüman Araplarla karşılaşması iki asrı aşmıştır. Bu iki asırda neler yaşandı? Türklerin İslam dinini kabullerinde neler etkili oldu? Birçok tarihi olaya mucizevi bir şekilde işaret eden Efendimiz onlar için neler söyledi?
İşte İslam’ın doğuşunda muazzam büyümesine, Türklerin İslam’ı kabullerine ve ilk Müslüman Türk Devleti İdil Bulgarlığına kadar merak edilen nice hususları OTAĞ I kitabında bulacaksınız.
Sonrası ise Türklerin İslam ve dünya tarihindeki muazzam rolleri ile devam edecek…

Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil

Önsöz
   

İçindekiler
   

Önsöz
doc pdf pdf