Somuncu Baba – 25.03.2019

İlgili Makale: İstikamet Kerametten Üstündür.

Continue reading

Efsaneleşmiş Gerçek: Rumeli’ye Geçiş – 22.03.2019

İlgili Makaleler:
Efsaneleştirilen Gerçek: Osmanlıların Rumeliye Geçiş

Continue reading

Sonucu belli savaşa girmek! – 22.03.2019

Dünyanın kargaşası, dört şeye oldu bina,
Ben yiyeyim sen yeme, ben iyiyim sen fena…

Sanayileşmesini tamamlamış bulunan ülkeler dünyayı sömürme ve sadece kendisi yeme derdine düşmüşlerdi. Dolayısıyla I. Cihan Harbi’nin gerçek sebebi sanayileşmiş ülkeler arasında dünyadaki iktisadî ve siyasî hâkimiyeti ele geçirme mücadelesi olarak tarif edilmektedir.

Continue reading

Çanakkale Nasıl Geçildi? – 18.03.2019

İlgili makale: http://ahmetsimsirgil.com/destan-sungulerle-yazildi/

Continue reading