I. Abdülhamid Türbesindeki Edepsizlik Hakkında- 15.05.2019

Osmanlının dünyaya bakışı – 10.05.2019

Ramazan-ı şerif bereketleri ile geldi. Müslümanlar, fakir fukara ile zekât, fitre ve sadakalarla mallarını paylaştıkları, gariplere ikramda bulundukları, dünyanın faniliğini hissettikleri ve kulluk şuuruna erdikleri bu ayı en güzel bir şekilde ihya etmeye çalışmalıdır.

Continue reading

Sahur ve İftar Vakitlerine Dikkat! – 05.05.2019

Düzeltme (Tashih): Dakika 8.33 te kelime de sehven *İFTAR* vakti söylenmiştir. Doğrusu aşağıda da belirtildiği gibi *İMSAK* vaktidir.

İslâm astronomi mütehassısı Ahmed Ziyâ Bey (Rub’-ı dâire) kitabında diyor ki: “Avrupalılar fecr-i sâdıkın başlaması olarak, ufuk üzerinde beyazlığın tamamen yayıldığı vakti hesap ediyorlar. Bunun için, fecr hesaplarında, Güneş’in irtifâ’ını (-18) derece alıyorlar. Biz ise, ufuk üzerinde beyazlığın ilk görüldüğü vakti hesap ediyoruz. Bunun için de Şems’in (Güneş’in) irtifâ’ının, (-19) derece olduğu vakti buluyoruz. Çünkü İslâm âlimleri, imsâk vaktinin, beyazlığın ufk-ı zâhirî üzerinde yayıldığı vakit değil, beyazlığın ufuk üzerinde ilk görüldüğü vakit olduğunu bildirdiler.”

Continue reading

İbrahim Han’a Niçin Deli Denildi? – 03.05.2019

İbrahim Han’ın Şahsiyeti
Continue reading