Emir Timur Düşmanlığının Nedenleri 15.10.2018

 

Osmanlı Devleti Ehl-i Sünnet’ti! 14.10.2018

Kötü adam yurt bozar! 12.10.2018

Büyük Türk devlet adamı Emîr Timur “İyi adam yurt kurar, kötü adam yurt bozar” demiştir. Geçen hafta ifade ettiğimiz gibi Ahmed Cevdet Paşa, padişahın emri ve duası ile harekete geçmiş, Osmanlı geleneği ve zihniyeti içerisinde hareket ederek, Tanzimat idaresinin karışıklık içerisine düşürdüğü Bosna Hersek’teki huzursuzluğu birkaç gün içerisinde çözmeyi başarmıştı.

Continue reading

Tarih ve İnsan 91. Bölüm – 08.10.2018


Konu: Fâtih Sultân Mehmed Hân’ın Bosna’yı fethi
Yayın Tarihi: 8 Ekim 2018
Tarih ve İnsan 91. Bölüm

Continue reading

Previous Next