Previous Next

Ayasofya Aslına Mı Dönüyor? – 07.01.2019

Sevgili dostlar hepinizi muhabbetle selamlıyorum. Bugün Türkiye’de bir anket yapılsa ve Cumhuriyet döneminde, bugüne kadar sizi en fazla üzen olay hangisi oldu denilse ve bazı şıklar sayılsa. Bu şıkların içerisinde  Ayasofya’nın müze olarak kalması da bulunsa, ben öyle inanıyorum ki % 99, imzalanacak, belirtilecek şık Ayasofya’nın müze olarak kalması denilecektir.

Continue reading

Safevi Tarikati ve Şah İsmail Gerçekleri – 04.01.2019

Tarikatın kurucusu Şeyh Safiyyüddin Erdebil civarında Kulhuran köyünde doğdu (1252). Asıl adı İshak’tır. Babasının Hoca Kemaleddin Arabşah’ın oğlu olduğu söylenir. Küçük yaşta babasını kaybetti. Çocuk yaşta ilim öğrenmeye merak saldı. Şiraz’a giderek Rükneddin Beydavi ve Emir Abdullah’dan akli ve nakli ilimleri tahsil etti.

Continue reading

Kökleri koparmak! 04.01.2019

UNESCO 2007 yılını, Hazreti Mevlâna’nın vefatının 800. yıl dönümü olması hasebiyle “Mevlâna Yılı” ilan etmişti. Bu itibarla neredeyse tüm dünyada Hazreti Mevlâna, konferanslar, sempozyumlar ve panellerle anılmıştı.

İşte bu sempozyumlardan biri de Fransa’nın Strasburg kentinde Türk ve Fransız bilim adamlarının katılımıyla düzenlenmişti.

Continue reading

Osmanlı’ya Acı Reçete: Kardeş Katli – 31.12.2018

Devlet-i ebed müddet idealinin ve tarihî tecrübenin Osmanlı’ya ödettiği ağır bedel…
Müslümanlar, Osmanlı hanedanı sayesinde ayakta duruyorlar. Hanedan yıkılırsa din de mahvolur. Bu sebeple hanedanın, din ve devletin selâmeti ve bekâsı evlattan daha mühimdir.
Busbecq (Avusturya İmparatoru Ferdinand’ın elçisi)

Continue reading