Fatih ve Akşemseddin – 24.05.2019

566 sene önce bugünlerde İstanbul önünde Osmanlı ordusu en belirsiz günleri yaşıyordu. Kuşatma elli güne yaklaştığı hâlde kale düşürülememişti. Bu sırada ordugâha bir Macar heyeti geldi. Macar heyetinin ziyareti çeşitli söylentilerin çıkmasına sebep oldu. Zira V. Ladislas’ın idareyi ele aldığını bildiren elçiler, bir haçlı donanmasının İstanbul’a doğru yola çıktığını ve kuşatma kaldırılmazsa, Macar ordusunun da harekete geçmeye kararlı olduğunu söylemişlerdi.

Continue reading

Bakana Tarihi Çağrı: Tarihime Dokunma – 22.05.2019

İftiraların Odağındaki Sultan: Vahideddin Han – 19.05.2019

Bilecik Belediyesi’nin Osmanlı Düşmanlığı – 17.05.2019

Continue reading