N’oldu bu gönlüm

N’oldu bu gönlüm n’oldu bu gönlüm
Derd-u gam ile doldu bu gönlüm

Yandı bu gönlüm yandı bu gönlüm
Yanma da derman buldu bu gönlüm

Gerçi ki yandı gerçeğe yandı
Rengine aşkın cümle boyandı

Kendü de buldu kendü de buldu
Matlabını hoş buldu bu gönlüm

Kendü de buldu kendü de buldu
Matlabını hoş buldu bu gönlüm

Fakrını zikret fakrını zikret,
Mahv u fenada buldu bu gönlüm.

Sevda-yı a’zam sevda-yı a’zam,
Bana k’olupdur arş-ı muazzam.

Mesken-i canan mesken-i canan,
Olsa acep mi şimdi bu gönlüm

Bayramı imdi bayramım imdi
Bayram ederler yar ile şimdi

Hamd-ü senalar hamd-ü senalar
Yar ile bayram kıldı bu gönlüm.

Hacı Bayrâm-ı Veli

Çalabım

Çalabım bir şâr yaratmış iki cihân âresinde
Bakıcak dîdâr görinür ol şârın kenâresinde

Nâgihân ol şâra vardım ol şârı yapılır gördüm
Ben dahî bile yapıldım tâş u toprak arasında

Şâkirtleri taş yonarlar varıp üstâda sunarlar
Çalab’ın adın anarlar ol taşın her pâresinde
 
Ol şârdan oklar atılur gelür ciğere batılur
Ârifler sözi satılur ol şârın bâzâresinde.
 
Ol şâr dediğüm gönüldür, ne delidür ne uslıdur
Âşıklar kanı sebildir ol şârın kenâresinde
 
Bu sözi ârifler anlar câhiller bilmeyüp tanlar
Hacı Bayrâm kendü banlar ol şârın minâresinde.

Hacı Bayrâm-ı Veli

Putperestlik uygulamasının merkezi! – 06.12.2019

Sayın Millî Eğitim Bakanımızın, tarih ve coğrafya gibi temel dersleri seçmeli ders kategorisine alması son dönemlerde en ciddi tepkilere neden olmaktadır. Kendisi geçtiğimiz hafta ulusal bir kanalda durumun böyle olmadığını bildirdi. Oysa gerçekler kendisini tekzip etmektedir. Şairin; “Âlemde bir devir dönüyor amma/Devri Frenk midir İngiliz mi bilmem” dediği gibi Millî Eğitim’de de bazı uygulamaların nedenini açıkçası kestiremiyoruz.

Devamını oku…Putperestlik uygulamasının merkezi! – 06.12.2019