Tarih ve İnsan 29. Bölüm İstanbul’un Kuşatılması ve Fethi

Konu: İstanbul’un Kuşatılması ve Fethi
Yayın Tarihi:
02 Mayıs 2016
Tarih ve İnsan 29. Bölüm

image_pdfimage_print

Pelin Çift ile Gündem Ötesi, Araplar Osmanlı’ya İhanet Etti Mi? 20 Nisan 2016

Konu: Araplar Osmanlı’ya İhanet Etti Mi?
Yayın Tarihi:
20 Nisan 2016
Pelin Çift İle Gündem Ötesi TRT 1

gundemotesi20416 gundemotesi204162

image_pdfimage_print

Tarih ve İnsan 28. Bölüm Unutturulan Bir Zafer: Kûtülamâre

Konu: Unutturulan Bir Zafer: Kûtülamâre
Yayın Tarihi:
25 Nisan 2016
Tarih ve İnsan 28. Bölüm

image_pdfimage_print

Sultan II. Kılıç Arslan ve Aksaray

Onlar sadece fetihlerde bulunan, ülkeler alan ve savaşlar yapan sultanlar değildiler. Bu vasıflarının yanında onlar, gönüller kazanan bir veli, şehirler kuran bir mimar, ilim erbabının yetişmesine imkân veren bir muallim idiler.

II. Kılıç Arslan ve Aksaray isimli eseri okurken bu çarpıcı tespite de şahit olacaksınız. Büyük mücahid II. Kılıç Arslan’ın gazaları yanında Aksaray’ı nasıl bir ilim ve irfan merkezi haline getirdiğini göreceksiniz. Öyle ki Hıristiyanların Kudüs yolu güzergâhı üzerinde önemli bir ziyaret yerini, kısa süre içerisinde Müslümanların ziyaret etmeden Hac yoluna düşmedikleri bir mekân kılmalarının serüvenini okuyacaksınız.

Darü’z-zafer, Darü’l-cihad, Darü’s-süleha ve Aksaray. Anadolu’da bu kadar güzel lakaplarla bezeli tek şehir. Aksaray ve onu bu hale getiren Sultan II. Kılıç Arslan’ın tarihini Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil’in akıcı üslubuyla bu eserde bulacaksınız.

image_pdfimage_print
Previous Next