Sana Yaraşır

Hudâyâ Hudâlık sana yaraşır

Nitekim gedâlık bana yaraşır

Çü sensin penâhı cihan halkının

Kamudan sana iltica yaraşır.

 

Şeh oldur ki kulluğun etti senin

Kulun olmayan şeh gedâ yaraşır

Şu dil kim mâriz-i gamındır senin

Ana zikrin ile şifâ yaraşır.

 

Şu kim dürr-i gufrânın almak diler

Der-i gamın bahrine âşnâ yaraşır

Eğerçi ki isyanımız çok durur

Sözümüz yine ‘Rabbena’ yaraşır.

 

Ne ümmîd ü ne bîmdür işimiz

Hemân bize havf ü recâ yaraşır

Eğer adl ile sorarsan Adlî’yi

Ukubettir ana seza yaraşır.


Ben ettim anı ki bana yaraşır

Sen eyle anı kim sana yaraşır

Şu günde ki hiç çâresi kalmaya

Ana çâre-res Mustafa yaraşır.


Bayezid Han II

 

Bir Cevap Yazın

Your email address will not be published.