Şiirler

Şiir Adı Yazarı
Ezan Arif Nihat Asya
Akçesüz Anonim
Âkıbet-i kâr budur herkese Osman Gazi Han
Anneme Mektup Necip Fazıl Kısakürek
Bağ-ı Dehrin Nâbî Efendi
Cânâneden Gelmez Nâbî efendi
Cemalinle ferahnak et Yaman Dede
Cihân hasm olsa Çelebi Mehmed Han
Cihana hod gelmek Aşık Paşazâde
Çalabım Hacı Bayrâm-ı Veli
Devletlü sultânım baba! Şehzâde Bayezid
Ferman-ı aşka Baki efendi
Fethi Gören Üsküdar Yahya Kemal
Ganidir aşk ile gönlüm Taşlıcalı Yahya
Garibname’den bir şiir Aşık Paşa
Geçme ha geçme Osman Dağlı
Hayriyye Nâbî efendi
Hoşça bak zâtına Şeyh Galip
İmparatorluğa Mersiye Osman Yüksel Serdengeçti
İşitin ey gafiller Yunus Emre
Kaybolan Şehir Yahya Kemal Beyatlı
Meydana Çekerler Ahmed Kuddusi
Müstekim Ol Hazret-i Allah Utandırmaz Seni Said Paşa
Niyyetüm III. Mehmed Han
N’oldu bu gönlüm Hacı Bayrâm-ı Veli
O Mâhiler ki Hâyâli
Osmanlının Anayasası Osman Gazi Han
Rum Gazilerine Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu
Sakiya mey sun ki Avni
Sana Yaraşır II. Bayezid Han
Sancak-ı Şâhi çekelüm Muhibbî
Seherde İsmail Hakkı Bursevi
Selimiye Arif Nihat Asya
Sen ol sultân-ı âlemsin III. Murad Han
Sultan Selim Han’a Mersiye Kemâl Paşazâde
Süzme çeşmin Râsih Bey
Şamdan ihdaya eyledim II. Mahmud Han
Tanımadı Arif Nihat Asya
Tevbe kıl canım oğul Kanuni Sultan Süleyman Han
Yok durur zulme rızamız III. Mehmed Han
Zeybeğin Ölümü Necip Fazıl Kısakürek

 

Print Friendly, PDF & Email