Sultan Alparslan’dan Bin Yıllık Ders – 10.02.2019

Sevgili dostlar hepinizi muhabbetle selamlıyorum. Türk Devletleri şöyle ilk müslüman Türk Devletinden itibaren aldığımızda, İdil Bugarları, Karahanlılar, Gazneliler, Selçuklular, Memlükler, Osmanlılar, Anadolu Beylikleri, Büyük Selçukluların yıkılmasından sonra ortaya çıkan beylikler, Mengücekler, Danişmendliler, Artukoğulları. Sevgili dostlar her birini incelediğimiz zaman % 99 şunu görürüz hepsi Ehli Sünnet vel Cemaat itikadına mensuptur, hepsi dört mezhebten birine mensuptur. Temiz ve pak inançlı, itikadlı Türkler olduklarını görürüz.

Daha fazla bilgi için:
Web: https://bit.ly/2MneohO
Facebook: https://bit.ly/2x4o0IU
Twitter: https://bit.ly/2MhwMc9
Instagram: https://bit.ly/2x4xxk5
Kanalıma ABONE OLMAK için: https://bit.ly/2CMVUrJ

Print Friendly, PDF & Email

Bir cevap yazın

E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.