Tamga Turk’e Cevap

İran Hükümdarlarından Nuşirevân’ın müsahiplerinden Büzürcümihr’e, “Neden cahilleri azarlamıyorsun” dediklerinde:

“Biz körlere görün, sağırlara işitin diyecek kadar cahil değiliz” demişti.

Bir caminin panosunda Eflatun’un sözünün paylaşıldığını görünce twitterda tenkit etmiş ve:

“Bunu dinlerarası diyalogcu biri yapar, Neticede Eflatun teslis inancını savunan biridir”, demiştim.

“Tamga Turk” mal bulmuş mağribi gibi atlamış.

“Ünlü tarih profesörü Platon’u Hıristiyan yaptı. Gaf yaptı” başlıklarının altına bilindik iftiraları da döşenmiş.

Belli ki bir yerlerden karın ağrısı var. Zira insan husumetle, kinle ve nefretle bakınca şaşı oluyor.

Cahillik gerçekten büyük beladır.

Birincisi “dinlerarası diyalog” veya teslis deyince neden hemen sadece Hristiyanlık anlaşılır. Dinlerarası diyalogda Yahudilik, Hinduizim, zerdüştlük vs de bulunuyordu.

Diğer taraftan “teslis” hakkında araştırma yaparlarsa (Bkz. Jaques Waardenburg, Teslis, DİA,c.40,549-552) Hrıstiyanlıktan çok önce de hatta Mısır’da İsis ve Horus, Hint’te Brahma ve Yahudi mistisizminde benzer şekilde yer aldığını göreceklerdir.

Bu arada İsevilik ile Hristiyanlığı aynı zanneden ahmaklar da az değilmiş demek ki!

Ünlü felsefeci ve tarihçi Winwood Reade’yi okumuş olsalardı elbette, Osiris ve Apollon masallarının sonradan Hazreti İsa aleyhisselama nasıl atfedildiğini, ve Eflatun (Platon) tarafından felsefeye sokulan teslisin (trinity), İsa aleyhisselamın getirdiği dinin bozularak miladi 3 ve 4. yüzyılda şekillendirilen Hristiyan akidesine nasıl monte edildiğini görürlerdi.

Keza Hacettepe Üniversitesinden H. Hakan Gazioğlu da Hristiyanlığın Platoncu felsefeden pek çok ideayı Hristiyanlaştırdığı ve Platoncu felsefe geleneğinin bütün bir Ortaçağ’ı belirleyen Hristiyan inancının temel dayanağı olduğunu belirtmektedir. Bu konuda araştırana sayısız malumat vardır. Elbette bütün bu bilgiler gören ve işitebilenedir.

Hazreti Mevlana’nın sözü ile bitirelim.

Pişmişin halini anlayamaz ham

Kısa kesmek gerek sözü vesselam  

Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil

Print Friendly, PDF & Email

1 yorum

    • Caner 1453, on 17 Ocak 2021 at 13:57
    • Cevapla

    Hocam seni çok seviyoruz

Bir cevap yazın

E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.