Unutulmayan Sözler 15

 

Hazret-i Hak’dan eğer ihsân ola

Dîn ü dünya emri hep âsân ola.

………….

Hakk’ın lutfuna gâyet mi olur

Yâ ihsânına nihâyet mi olur.

………….

Hak tecelli eyleyince her işi asan eder

Halk eder esbabını bir lahzada ihsan eder.

………….

Masivadan el çekip mahlukdan ümidi kes

Virdin olsun her nefes Allah bes baki heves.

………….

Yâr içün agyâr ile merdâne ceng itsem gerek

İt gibi murdar rakîb ölmezse yâr elden gider.

………….

Masivaya meyleden âşık Hüda’dan dûr olur,

Defter-i uşşakta onun namı nâ-malûm olur.

………….

Aşığım dersen, bela-yı aşktan ah eyleme.

Ah edip ahından ağyarı agâh eyleme.

 

Print Friendly, PDF & Email

Bir cevap yazın

E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.