Unutulmayan Sözler 16

 

Edep iledir nizâm-ı âlem

Edep iledir kemâl-i âdem.

………….

Edep bir tâc imiş nûr-ı Hüdâdan

Giy ol tâcı emin ol her belâdan.

………….

İlim meclislerinde aradım kıldım talep

İlim geride kaldı illâ edep illâ edep.

………….

Kudret-i Hakka nazar kıl revnak-ı ezhara bak,

Hâb-ı gafletten uyanup zıynet-i eşcara bak.

………….

Dehr bir bâzârdır her kim metâın arz eder

Ehl-i dünyâ sîm ü zer ehl-i hüner fazl u kemâl.

………….

Sezâ-yı tîğ olur haddi tecâvüz eyleyen mûlar

Anın’çün tîğdan âzâdedir müjganla ebrûlar.

………….

Kim ki kaldı ikilikde yâr değil

Yoğa saygil sen anı kim var değil.

 

Bir cevap yazın

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.