Unutulmayan Sözler 16

 

Edep iledir nizâm-ı âlem

Edep iledir kemâl-i âdem.

………….

Edep bir tâc imiş nûr-ı Hüdâdan

Giy ol tâcı emin ol her belâdan.

………….

İlim meclislerinde aradım kıldım talep

İlim geride kaldı illâ edep illâ edep.

………….

Kudret-i Hakka nazar kıl revnak-ı ezhara bak,

Hâb-ı gafletten uyanup zıynet-i eşcara bak.

………….

Dehr bir bâzârdır her kim metâın arz eder

Ehl-i dünyâ sîm ü zer ehl-i hüner fazl u kemâl.

………….

Sezâ-yı tîğ olur haddi tecâvüz eyleyen mûlar

Anın’çün tîğdan âzâdedir müjganla ebrûlar.

………….

Kim ki kaldı ikilikde yâr değil

Yoğa saygil sen anı kim var değil.

 

Print Friendly, PDF & Email

Bir cevap yazın

E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.