Unutulmayan Sözler 17

Âsafın mikdarını bilmez Süleyman olmayan

Bilmez insan kadrini âlemde insan olmayan.

………….

Bir kişi ki yardımcısı Allah ola,

Var kıyas eyle ki ol ne şah ola.

………….

Yâr odur ki bun deminde yâr ola,

Şadlıkta hem kim ola yâr ola.

………….

Cihânın hasılı bir dem demişler,

Yaraşmaz bir deme bin gam demişler.

………….

Gönül verme cihânın lezzetine,

Ki ol değmez sonunda hasretine.

………….

Bezminde hazan olmayacak neşe dilersen,

Âlemde fena bulmayacak câna gönül ver.

………….

Cihânın hasılı bâd-ı fenadır,

Hemân bundan murad olan duadır.

Print Friendly, PDF & Email

Bir cevap yazın

E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.