Unutulmayan Sözler 6

 

Söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı

Söz ola ağılı aşı, bal ile yağ ede bir söz.

* * * * *

Gel ahî ey şehriyâri sözümüzü dinle bâri

Hezâr gevher ü dinârı kara toprağ ede bir söz.

* * * * *

Kişi bile söz demini demeye sözün kemini

Bu cihân cehennemini sekiz uçmağ ede bir söz.

* * * * *

Ne yumruktan ne kılıçtan iz kalır,

İnsan ölür arkasından söz kalır.

* * * * *

Söz altundur gönül levhinde derc et

Terazuya vur, andan sonra harc et.

* * * * *

Âlim ile sohbet edersen bulursun mertebe

Cahil ile sohbet edersen dönersin merkebe.

* * * * *

Nadanlar eder sohbeti nadanla telezzüz

Divanelerin hemdemi divane gerektir.

 

Print Friendly, PDF & Email

Bir cevap yazın

E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.