Unutulmayan Sözler 9

 

Lîk gavgâya çıkar bir yanı

Sen tevâzuyla savuşdur anı.

* * * * *

Tab’ı âdemde olur kibr ü gurur

Maraz-ı müzmin ü zahm-ı nâsur.

* * * * *

Düşen ol vâdîye iflâh olmaz

Maraz-ı nikbeti ıslâh olmaz.

* * * * *

Olma mestâne-i câh u pâye

Karşu durma gazab-ı Mevlâ’ya.

* * * * *

Kibriyâ vü azamet Hakk’a yarar

Kul olanda bu sıfatlar ne arar

* * * * *

Sende zâhir olıcak kibr ü gurur
Kasm ider zahrunı Allah-ı Gayur.

Print Friendly, PDF & Email

Bir cevap yazın

E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.