Yok durur zulme rızamız – III. Mehmed Han

Yok-durur zulme rızamız, adle biz mâilleriz
Gözleriz Hakk’ın rızasın emrine kâilleriz

Ârifiz, âyîne-i âlem-nümâdır gönlümüz
Rûzigârun cünbişinden sanmanuz gâfilleriz

Hükm-i Mevlâ’ya mutîiz fâriğuz tedbîrden
Biz tevekkül ehliyiz takdîrine kâilleriz

Gönlümüz kuhl-i Sıfahân-ı alır mı aynın
Tûtiyâ-yı gerd-i râh-ı dilbere mâilleriz

Pûte-i aşk içre Adnî kâl ezelden kalbimiz
Gıll u gışdan hâliyiz âlemde sâfî-dilleriz

III. Mehmed Han

 

Print Friendly, PDF & Email

Bir cevap yazın

E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.